Eén momentje voor een bewuste keuze…

Wij maken gebruik van cookies om jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Wij verzoeken je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze. Lees hoe wij met privacy en cookies omgaan.

We zoeken vrijwilligers voor het onderzoeksteam

We zijn op zoek naar vrijwilligers die wel eens willen bijspringen om dieren te observeren of bezoekers te enquêteren. Wij willen deze richting van Citizen Science (zeg maar: onderzoek met participatie van niet-wetenschappers) graag verder versterken. Daarom gaan we een eigen vrijwilligersteam oprichten. Thema’s en methodieken worden door de biologen aangedragen; aan het team om de data op de juiste manier te verzamelen en in de computer te zetten. De leden van dit vrijwilligersteam zullen minimaal 48 uur per jaar data verzamelen in ons park, en na de training aan het begin per groter onderzoeksvraag een scholingsavond volgen. Op deze pagina praten we u bij en kunt u zich aanmelden. 

Wanneer gaan we van start?

Dit project had in mei 2020 van start moeten gaan, maar door corona-crisis moeten vanzelfsprekend ook de informatiebijeenkomst en het opleidingstraject worden uitgesteld. Voor het aannemen en opleiden van nieuwe vrijwilligers zien we geen heil in een online-traject, omdat de persoonlijke ontmoeting, het elkaar leren kennen en het samen oppikken van kennis en vaardigheden centraal staat. Even on-hold daarom... Meer info zodra we weten, wanneer het dierenpark weer zijn poorten kan openen voor publiek.

Op welke tijdstippen zullen de informatie- en opleidingsavonden zijn?

Deze vrijwilligersgroep zal op de vrijdagavonden bij elkaar komen, van 19 tot 21 uur. Aanwezigheid om 18.45 uur in de zoo is nodig, laatkomen is geen optie, want dan kun je het leslokaal niet meer bereiken. Deelname aan de kennismakingsbijeenkomst en de drie lesavonden is een vereiste. Ben je net op vakantie of op vrijdagavonden sowieso niet beschikbaar, kom je helaas voor deelname aan deze opleidingsronde niet in aanmerking. 

Hoe weet ik dan, hoe ik het gedrag van een gorilla of pelikaan moet turven?

In de basisopleiding leer je algemeen over ethogrammen, manieren van turven, en wanneer welke methode ingezet wordt. Maar natuurlijk verschilt het gedrag per diersoort sterk. Bij sommige vraagstellingen zal het nodig zijn om dieren individueel uit elkaar te leren, bij andere niet. Deze, per onderzoek afwijkende, kennis doen die mensen van het team op tijdens één cursusavond die daadwerkelijk aan het betreffende onderzoek meewerken. Maar dan weten de deelnemers al wat bedoeld is als gezegd wordt: ‘deze keer werken we met instantaneous sampling en fokusdier’ – want dat heb je in de basisopleiding geleerd.

Kan ik zelf een thema voor onderzoek kiezen, dat ik interessant vind? Ik vind bijvoorbeeld de stokstaartjes zo leuk.

Nee, de thema’s worden bepaald en geprioriteerd vanuit de biologische afdeling van de dierentuin en de afdeling conservatie, onderzoek & educatie.

Als ik normaal wel ruim beschikbaar ben, maar in oktober en november niet, omdat ik dan een grote reis doe – is dat een probleem?

Dat is geen belemmering om mee te doen. Je zult dan de voorbereiding en uitvoering van in de betreffende maanden plaats vindende onderzoeksthema’s niet mee maken, en je meer inzetten bij onderzoeken in andere periodes.

Ik heb alleen op dinsdagmiddagen (of zondagochtenden, of zaterdagen, of vrijdagmiddagen etc) tjid om onderzoek uit te voeren, omdat ik (bijna) fulltime werk. Is dat een probleem?

Ja, eerlijk gezegd: helaas wel. Burgers’ Zoo is blij en dankbaar dat je je in wilt zetten in het Citizen Science project. Maar bij dierobservaties zal het regelmatig om onderzoeksthema’s gaan die op korte termijn bijvoorbeeld een week of tien dagen lang uitgevoerd moeten worden. De dataopname gebeurt dan elke dag, in blokken van twee uur. Het is dan natuurlijk veel prettiger en levert betrouwbaardere data op, als een kleinere ploeg mensen veel uren in zo’n onderzoek stopt, dan dat veel mensen telkens slechts twee uur observeren. Daarom gaat onze voorkeur uit naar deelnemers die veel tijd beschikbaar hebben en flexibel zijn.

Hoeveel inzet wordt verwacht van een Citizen Science vrijwilliger?

Na de opleiding zal je minimaal 48 uur per jaar in deze nieuwe hobby stoppen. Dat zijn dus 24 inzetten van elk twee uur om data op te nemen. In de realiteit ben je meer tijd kwijt, omdat je de door jouw verzamelde data ook nog thuis in gaat voeren in de computer, zodat ze verder verwerkt en geanalyseerd kunnen worden. Thuis over een computer met Office en internetaansluiting beschikken, is dus een vereiste. Alleen als je diegene bent die thuis ook (delen van) de data-analyse en rapportage doet, telt dit thuiswerk ook als inzet.

Het kan zijn, dat je in bepaalde maanden (veel) meer tijd dan de gemiddelde vier uur per maand bezig bent; en in andere maanden minder. Hierin heb je zelf wel keuzevrijheid.

Moet ik bioloog zijn om mee te kunnen doen?

Dat hoeft niet. Maar opleiding en werkzaamheden zijn wel op HBO niveau. We gaan er ook van uit dat deelnemers bekend zijn met het programma Excel en zich kunnen redden bij het werken met in Google Drive gedeelte documenten. Gevorderde kennis in statistiek is geen vereiste, maar het zou fijn zijn als je nu al begrijpt wat het verschil tussen een gemiddelde en een mediaan is. Als deze hele alinea hocuspocus voor je is, zijn misschien andere vrijwilligerstaken geschikter voor je dan deelname in het eerste Citizen Science team...

Als ik meedoe, mag ik dan met de dierverzorgers meehelpen?

Nee, al onze vrijwilligers blijven op de bezoekerspaden en werken niet met de dierverzorgers mee. Het Citizen Science team heeft geen direct contact met de dieren, en in de meeste gevallen ook niet met de dierverzorgers.

Is het mogelijk om alleen maar bij dierobservaties te helpen, maar niet bij observaties aan mensen of het afnemen van enquêtes? Of juist andersom?

Het Citizen Science project is ook nieuw voor ons. De voorkeur met het eerste team vrijwilligers op dit vlak gaat sterk uit naar deelnemers met een brede inzetbaarheid; zowel in tijd als in onderzoeksgebied. Het is daarom niet wenselijk dat de deelnemers zich nu al specialiseren of anders gezegd: bepaalde taken niet willen uitvoeren.

Is er een minimale en maximale leeftijd om mee te kunnen doen?

Minimale leeftijd bij begin van de cursus 18 jaar, maximale leeftijd 75 jaar. Enige fysieke fitheid is nodig, je moet b.v. twee uur lang in de vochtige warmte van Bush of Mangrove kunnen staan en lopen.

 

Kan ik een reiskostenvergoeding of andere vergoedingen ontvangen?

Het gaat om vrijwilligerswerk; op de reiskosten na bieden we geen vergoeding of salaris. De reiskostenvergoeding gaat pas in als je de opleiding hebt voldaan en je voor dataopname en onderzoeken wordt ingezet. Aan reiskosten worden – na afronding van de cursus, dus - maximaal 60km per dag vergoed (19 cent per kilometer). Woon je verder weg dan 30 km, zal je de meerkosten zelf moeten dragen.

Ik doe een opleiding Toegepaste Biologie. Kan ik met dit vrijwilligerswerk studiepunten krijgen?

We hebben hier geen afspraken of overeenkomsten met opleidingsinstituten voor getroffen. Bespreek dit zelf met de mentor of begeleider vanuit je opleidingsinstituut. Omdat het voor ons geen doel op zich is om studiepunten te creëren, gaan we hierover dan ook niet over individuele casussen overleggen met opleiders.

Ik heb een abonnement en wil wel observaties doen, terwijl mijn kinderen in het park lopen. Kan dat?

Kinderen dienen in de dierentuin onder permanent toezicht van hun ouder/verzorger/leerkracht te staan. Dit rijmt niet met de taak die de Citizen Science vrijwilliger in het park uitvoert. Kortom: ben je als vrijwilliger aan de slag, neem dan je kinderen niet mee.

Ik heb momenteel geen abonnement op de zoo. Moet ik die kopen als ik mee wil doen aan het onderzoeksteam?

Als je zelf al een abonnement hebt, mooi. Maar heb je dat niet, dan krijg je uiteraard voor jezelf een vrijwilligers-abonnement aangeboden. Hiermee heb je telkens één kalenderjaar toegang tot de dierentuin.

 

Ik heb een werkloosheidsuitkering. Heeft het vrijwilligerswerk bij jullie daarop invloed?

De vrijwilligers van Burgers’ Zoo vallen onder de  Stichting Vrijwilligers van Burgers’ Zoo. Deze heeft een ANBI status. Ontvangt je een uitkering, dan moet je vóór de selectie helder hebben, of je van jouw uitkeringsinstantie vrijwilligerswerk voor de Stichting Vrijwilligers van Burgers’ Zoo mag doen.

Aanmelden als vrijwilliger

Heeft u bovenstaande informatie over het Citizen Science project gelezen, bent u onverminderd enthousiast en past u in het profiel? 

 

Download dan dit formulier en vul het in om u aan te melden voor het onderzoeksteam. Stuur het ingevulde formulier voor 25 april op naar educatie@burgerszoo.nl!

Belangrijke informatie

In ons park nemen we verschillende maatregelen om de gepaste afstand van 1,5 meter te kunnen garanderen. Zo hanteren we een maximum aantal bezoekers per dag. Om dit maximum te bewaken, is het noodzakelijk dat alle bezoekers (ook abonnementhouders) op voorhand online toegang tot het park reserveren.