Algemene voorwaarden online tickets

De online kaarten van Burgers' Zoo worden verkocht via Ticketcounter BV. Hier volgen de algemene voorwaarden van Ticketcounter BV.

 • Waar gesproken wordt over parken worden de partijen bedoeld die met Ticketcounter BV een overeenkomst hebben voor de doorverkoop van toegangskaarten.
 • Uw ticket is voorzien van een at random uitgegeven unieke barcode in combinatie met een uniek serienummer. Aan de toegang wordt uw ticket gescand. Alle tickets zijn maar eenmaal geldig. Kopiëren van het ticket is daarmee nutteloos. Elk misbruik zal door Ticketcounter of desbetreffend park worden vervolgd. De tickets zijn verder voorzien van een geldigheidsdatum. Na deze datum vervalt het recht op toegang. De tickets kunnen niet worden uitbetaald en de geldigheid van de e-tickets kan niet worden verlengd of aangepast.
 • Overige promoties en/of kortingsacties zijn niet van toepassing op de tickets.
 • Ticketcounter BV is verantwoordelijk voor het correct werken van de codes en toegangscontrole daar waar deze door Ticketcounter zijn gefaciliteerd en de kaartjes onbeschadigd worden aangeboden. In geval van gebruik van eigen apparatuur door de partners van Ticketcounter is Ticketcounter enkel verantwoordelijk voor het afgeven van een initiëel, onbeschadigd ticket. Indien er bij het verkrijgen van toegang tot het park complicaties voordoen zal Ticketcounter als intermediair optreden. Ticketcounter is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer +31 (0)174-294771. In alle gevallen geldt bij het betreden van het park de parkregels en houdt het park het recht voor u de toegang te ontzeggen. Interpretatie en uitvoer van de parkregels ligt bij de medewerkers van het betreffende park.
 • De tickets kunnen tot en met 14 dagen na ontvangst teruggestuurd worden. Ticketcounter BV zal dan een onderzoek starten naar gebruik van de tickets. Indien ten onrechte gebruik gemaakt is van deze regeling zal Ticketcounter de kosten voor het onderzoek in rekening brengen. Verzend- en eventuele administratiekosten worden niet vergoed. Indien het handelt om een rechtmatige inlevering zal Ticketcounter binnen 30 dagen na ontvangst van de aanvraag restitutie verlenen.
 • Zorg goed voor de tickets. Bewaar deze in een mapje om beschadiging door zon, vouwen of anderszins te voorkomen. Beschadigde tickets kunnen aan de toegang van het park geweigerd worden.
 • Op de verkoop en uitgifte via de tussenkomst van Ticketcounter BV van toegangsbewijzen zijn de algemene voorwaarden de parken van toepassing. U kunt de algemene en/of park voorwaarden bij betreffende parken opvragen.
 • Ticketcounter BV is niet aansprakelijk voor onvolledige of onjuiste informatie op de website van aangesloten parken.
 • Ticketcounter BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de aard en inhoud van de parken of aansprakelijk voor schade materieel of lichamelijk of op welke wijze dan ook ten gevolge van een bezoek aan een evenement of park.
 • Ticketcounter BV behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen een bestelling te weigeren. Wij zullen u daartoe op de hoogte stellen middels een e-mail.
 • De koper is verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de gegevens die noodzakelijk zijn bij het mogelijk maken van de betalingen via Internet. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot het niet toezenden van de tickets.
 • Ticketcounter BV zal zorgdragen voor de verzending van de bestelde tickets. Leveringstermijn bij betaling met iDEAL/creditcard/paypal is binnen 30 minuten na ontvangst van de betaling met een maximum van 2 werkdagen, bij eenmalige machtiging is dit binnen 2-3 werkdagen met een maximum van 5 werkdagen. Indien u gekozen heeft voor verzending per post dient u buiten de oorspronkelijk aangegeven leveringstermijn 2-3 werkdagen extra te rekenen . Na deze periode heeft de klant het recht de koop te ontbinden en het geld gerestitueerd te krijgen.
 • Ticketcounter BV heeft het aantal te bestellen tickets via Internet met gebruik van creditcards beperkt. Wilt u meer tickets dan toegestaan verwijzen wij u naar het desbetreffende park.
 • In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, kan Ticketcounter BV op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
 • Door het tot stand komen van een ticketaankoop bij Ticketcounter BV accepteert de koper uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 • In gevallen waarin deze aanvullende voorwaarden niet voorzien beslist Ticketcounter.
 • Algemene voorwaarden voor de levering van de diensten van Ticketcounter BV kunt u opvragen via info@ticketcounter.nl.

We gebruiken cookies voor een optimale beleving van deze site.

Akkoord