Eén momentje voor een bewuste keuze…

Wij maken gebruik van cookies om jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Wij verzoeken je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze. Lees hoe wij met privacy en cookies omgaan.

Voorwaarden cadeaubonnen Burgers' Zoo

 

 

Voorwaarde 1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op cadeaubonnen voor een dagkaart of een jaarabonnement, die worden verstrekt door Burgers’ Zoo. De Burgers’ Cadeaubon wordt verstrekt bij de kassa van het park. Op deze cadeaubon staat een datum en een volgnummer genoteerd. Deze bon kan alleen bij de kassa van Burgers’ Zoo ingeleverd worden. De Burgers’ Cadeaubon is voor één persoon dagentree. De Burgers’ Abonnementenbon kan voor meerdere personen gelden. Dit wordt op de cadeaubon aangegeven.

Voorwaarde 2

Iedere cadeaubon wordt slechts éénmaal verstrekt. U dient de cadeaubon zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal of verlies van de cadeaubon vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek te worden verstrekt. Burgers’ Zoo behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.

Voorwaarde 3 en 4

Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.

De cadeaubonnen zijn een jaar geldig. Deze uiterlijke geldigheidsdatum staat op de cadeaubon vermeld. Zodra deze datum is verstreken, verliest de bon haar waarde.

Voorwaarde 5

Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten

Heeft u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze receptie. Burgers’ Zoo zal uw vraag dan zo spoedig mogelijk behandelen. U kunt de receptie tijdens openingstijden bereiken via het algemene nummer 026 442 45 34 of via het algemene emailadres info@burgerszoo.nl 

We zijn weer open!

Burgers' Zoo is weer geopend! In ons park nemen we verschillende maatregelen om de gepaste afstand van 1,5 meter te kunnen garanderen. Zo hanteren we een maximum aantal bezoekers per dag. Om dit maximum te bewaken, is het noodzakelijk dat alle bezoekers (ook abonnementhouders) op voorhand online toegang tot het park reserveren.