Burgers' Mangrove

Optimaal leefgebied voor krabben

Optimaal leefgebied voor krabben

Ook de krabben die straks de moddervlaktes van de Mangrove gaan bewonen, stellen ons voor interessante uitdagingen. De krabben leven straks in een gebied dat wordt gekenmerkt door wisselende getijden: bij eb vallen de moddervlaktes grotendeels droog, terwijl bij vloed het grootste deel onder (zout) water komt te staan. Op deze moddervlakte moet een zekere mate van algenvorming ontstaan, maar dit betreft een delicaat evenwicht. De algen dienen als voedsel voor de krabben, maar teveel algengroei kan het fragiele evenwicht nadelig verstoren. Geen ongebreidelde groei dus, maar wel voldoende aanwas om de krabben op natuurlijke wijze van voedsel te voorzien. Tenslotte moeten de bodemprocessen nauwkeurig in de gaten worden gehouden: als er teveel sulfaat en sulfiet wordt aangemaakt, ontstaat er niet alleen een onaangename geur voor de bezoekers (rotte eieren), maar kan ook het ecosysteem te plaatse vergiftigd raken. 

De gebruikte afbeelding komt van: https://en.wikipedia.org/wiki/Crab 

Willeke Huizinga Geplaatst door: Willeke Huizinga Curator Bush, Desert en Vogels
6-12-2016

Bekijk ook:

We gebruiken cookies voor een optimale beleving van deze site.

Akkoord Privacy Statement