Eén momentje voor een bewuste keuze…

Wij maken gebruik van cookies om jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Wij verzoeken je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze. Lees hoe wij met privacy en cookies omgaan.

Vieroogvissen
Burgers' Mangrove

Vieroogvissen

Anableps anableps

Grootte mannetje 14 cm, vrouwtje 18 cm
Legselgrootte 3-12
Voedsel insecten, vissen, andere kleine dieren en kiezelwieren
Leefwijze groepen
Leeftijd 6 jaar
Bedreiging onbekend
Plek in het dierenrijk

Vieroogvissen of vierogen zijn beenvissen. Ze behoren tot de groep van de tandkarpers, waar ook de bekende aquariumvissen als de guppy en de platy toe behoren. Er zijn drie nauw met elkaar verwante soorten vierogen die alle in Midden-Amerika en in het noorden van Zuid-Amerika leven. Vierogen komen zowel in zoetwater als ook in brak water voor. In mangrovegebieden rondom riviermondingen voelen ze zich helemaal thuis.

Bijzonder gedrag

Het meest opvallend aan deze vissen zijn hun ogen: de pupillen zijn gespleten door een horizontale band zijn. Daardoor lijkt de vis vier ogen te hebben, ook al heeft hij feitelijk gewoon twee oogbollen. Vierogen zwemmen bijna altijd direct aan het wateroppervlak. De bovenste helft van hun uitpuilende ogen is dan boven het water, de onderste pupillen houden alles onder water in de gaten! 

Voortplanting

Vieroogvissen zijn levendbarend, er vindt dus een inwendige bevruchting plaats. Om te kunnen paren heeft het mannetje een speciaal paringsorgaan, het ‘gonopodium’. Omdat elk mannetje zijn gonopodium alleen maar naar links of naar rechts kan buigen bij de paring, en ook de geslachtsorganen van de vrouwtjes asymmetrisch zijn, is de partnervinding wat lastig: niet elk mannetje en elk vrouwtje passen bij elkaar, heel letterlijk!

Eén met de natuur

Vierogen reizen elke dag met de vloed mee naar de dan overstroomde stukjes mangrovebos. Daar vinden ze het meeste voedsel, namelijk insecten die op het land leven maar die in het water vallen. Zodra het water zich weer terug trekt, zwemmen de vierogen terug naar de plekken waar ook bij eb water is. Ze houden zich daarbij het liefst direct bij de rivieroevers of de kust op, meestal niet meer dan één meter van het vasteland. 

Wist u dat al over vieroogvissen?
  • Vierogen kunnen een tijdje buiten het water overleven, als de omgeving tenminste vochtig is. In mangroven kunnen kleinere plassen tijdens laagtij droog vallen. Dus als een vieroogvis eens niet op tijd terug naar dieper water zwemt, komt hij niet meteen in de problemen.
  • In zijn oog heeft het vieroogs slechts één lens. Maar deze is oneffen gevormd, met verschillende brekingsindexen. Zo kan de vieroogvis zowel boven als onder water scherp zien.
  • Niet alleen de uitpuilende ogen en de naar boven gerichte bek geven de leefwijze van deze vissoort weer: de vorm van het hele lichaam laat zien, dat hij bijna altijd dicht bij het wateroppervlak zwemt. Vieroogvissen zijn namelijk langgerekt en de bovenkant is heel recht, zodat bij het zwemmen alleen de ogen en de rugvin uit het water steken.

Vierogen zijn bij de geboorte al 5-6 cm lang, ze worden na een ontwikkeling van 20 weken geboren. 

Vieroogvissen op social media