Burgers' Mangrove

Burgers' Mangrove

De huidige mangrovehal werd in de jaren ’80 opgericht als proefhal voor de geplande Bush. Daarna werd de hal verbouwd tot Burgers’ Mangrove. De meer dan 30 soorten mangroveplanten die hier te zien zijn, gelden in botanische opzicht als bijzonder waardevol en zijn daarom opgenomen in de Stichting Nationale Plantencollectie. Plantensoorten die in de zoute vloedbossen langs tropische kusten kunnen overleven, hebben verschillende aanpassingen ontwikkeld. Bijvoorbeeld de steltwortels om stevig in het slijk te kunnen staan en tegelijkertijd de plant wat op te tillen uit het periodieke zoutbad.

Ga op zoek

In de mangrovehal zitten een kleine twintigtal diersoorten uit de Zuidoost-Aziatische mangroves. Schuttersvissen, zilverbladvissen en withersensnoekjes zwemmen tussen de boomwortels. Voor vissen is de constante wissel tussen zoetwater bij riviermondingen, brakwater en zoutwater fysiologisch een bijzondere uitdaging. Wat eenvoudiger hebben het de vogels die in de boomtakken in de weer zijn met foerageren en nestelen. Met een beetje geluk ziet u ook de koningsparkieten en de katvogels en ontdekt u de tot 100cm lange zeilhagedissen in de takken.

Ruik de mangrove

Het tweede gedeelte van de mangrovehal laat een stukje Aziatisch rivierlandschap zien. In het water ziet u grote haaimeervallen zwemmen. Deze  vissen kent u waarschijnlijk eerder onder de wetenschappelijke naam  ‘Pangasius’. Ook zwemmen hier Borneo rivierschildpadden (Orlitia borneenisis). Deze exemplaren stammen uit een inbeslagname in Hongkong in 2001. De dieren waren bestemd voor de voedselmarkten in China. Dierentuinen in Europa en Amerika vingen de schildpadden -waarvan de meeste in hele slechte conditie waren- op. In de mangrovehal voelen ze zich goed op hun gemak en ze hebben zich zelfs al voortgeplant.

 

Wereldkaart

Deze dieren vindt u onder andere in Burgers' Mangrove

Ambonese zeilhagedis Ambonese zeilhagedis
Australische dwergaalscholver Australische dwergaalscholver
Borneo rivierschildpad Borneo rivierschildpad
Mangrovereiger Mangrovereiger

We gebruiken cookies voor een optimale beleving van deze site.

Akkoord Privacy Statement