Burgers’ Mangrove
Alle ecodisplays

Burgers’ Mangrove

Op avontuur in het mangrovebos

Op avontuur in het mangrovebos

Bij binnenkomst in Burgers' Mangrove start de reis op een brug door het mangrovebos. Slechts weinig plantensoorten kunnen overleven in dit extreme zoutige klimaat, waar bij eb en vloed verschillende leefomstandigheden ontstaan. Als het eb wordt, komt de moddervlakte tot leven! Overal schieten wenkkrabben uit hun veilige holletjes tevoorschijn om voedsel te verzamelen of met hun imposante scharen indruk te maken op vrouwtjes en rivalen.

Stap binnen in de wereld van de vlinders

Stap binnen in de wereld van de vlinders

Plotseling staan bezoekers oog in oog met de Caribische zeekoeien dankzij een meterslange panoramaruit van 12 meter lang en 1,8 meter hoog. Met wat geluk zwemmen deze indrukwekkende zoogdieren vlak langs de ruit voorbij. In het deel met tropisch droogbos zijn overal kleurrijke vlindersoorten te ontdekken en verschillende vogelsoorten te spotten. Hier is ook een poppenkast te vinden, waar net uitgekomen vlinders nog even hun vleugels drogen voordat de dierverzorgers ze loslaten in de hal.

Van levensbelang voor de biodiversiteit

Van levensbelang voor de biodiversiteit

Burgers' Mangrove is gebaseerd op de mangrovebossen van het Midden-Amerikaanse land Belize. Mangroven worden weleens de kraamkamer van de oceaan genoemd, omdat veel vissoorten in de mangrove het levenslicht zien, die later op volwassen leeftijd naar de oceaan trekken. De vele steltwortels zorgen voor veilige, beschutte plaatsen voor jonge vissen om zich te kunnen verbergen voor gevaar. Voor veel vogelsoorten vormen mangroven veilige, goed beschutte broedgebieden. Tenslotte vormen mangroven voor diverse reptielen en bijvoorbeeld ook krabbensoorten een ideaal leefgebied. Bij eb trekt het zoute water van de zee zich terug om bij vloed juist overvloedig de mangrove binnen te stromen. Het zoete rivierwater bereikt bij de mangrove de zee en door deze mengeling ontstaat brakwater. 

Een bedreigd ecosysteem

Een bedreigd ecosysteem

Mangroven vinden we overal langs de kusten in de tropen. Helaas verdwijnen er wereldwijd grote stukken mangrove. Veel mangroven worden gekapt om plaats te maken voor garnalenkwekerijen. Bovendien raakt het water ernstig vervuild door chemicaliën die bij de kweek worden gebruikt. Ook worden mangrovebossen gekapt om plaats te maken voor huizen of om stranden aan te leggen voor toeristen. In gebieden waar mangrove is gekapt krijgt de zee vrij spel, treedt er erosie op en zijn dorpen door het water verslonden. 

Het ecosysteem wordt er compleet verstoord
Natuurbescherming in Belize

Natuurbescherming in Belize

Wij zetten ons in om dit kwetsbare habitat te beschermen. We beschermen al meer dan 30 jaar een natuurgebied in Belize. Dit gebied omvat nu ruim 400 vierkante kilometer, dat is ruim zeven keer zo groot als Het Nationale Park De Hoge Veluwe. In het gebied komt bovendien zowel mangrovebos, altijd groen tropisch regenwoud, tropisch droogbos als een koraalrif vlak voor de kust voor. Rangers lopen talloze patrouilles en gaan illegale houtkap en visvangst tegen. Eerder vaak illegaal gekapte soorten bomen worden in boomkwekerijen verzorgd, voordat de grotere zaailingen weer in het bos worden uitgeplant. Met behulp van nachtcamera’s bepalen de rangers in welke stukken schuwe dieren als de jaguar of de witlippekari voorkomen. Met Burgers' Mangrove willen we bewustwording bij de bezoekers creëren. 

Belize
Dieren

Dieren

In Burgers’ Mangrove leven Caribische zeekoeien, die hier ook al een jong hebben gekregen. In het grote bassin waarin deze zoogdieren leven, zijn ook diverse cichlidesoorten te vinden en enkele roofvissen die deze populatie weer in balans houden, zoals kaaimansnoeken. Op de moddervlakte die bij eb grotendeels droogvalt, leven tientallen wenkkrabben en in het aangrenzende water zijn degenkrabben te spotten. De Mangrove in Arnhem telt bovendien diverse vogelsoorten, zoals onder andere jacarinagorsjessuikervogels en specifieke duivensoorten. Basilisken vertegenwoordigen de reptielen in dit ecosysteem en de tientallen kleurrijke vlindersoorten die zich name ophouden in het gedeelte met tropisch droogbos zijn eveneens fascinerend om te zien!

Planten

Planten

Mangroven zijn extreme leefgebieden voor planten: ze bevinden zich langs tropische kusten, waar bijzonder veel zoninstraling bladeren kan verbranden, maar vooral waar bij elke vloed zout water de plantenwortels omspoelt. Wereldwijd komen slechts 110 soorten planten in mangrovegebieden voor; van de pakweg 380.000 soorten planten die er zijn! Opvallend zijn de steltwortels van de wereldwijd het vaakst in mangroven voorkomende boomsoort, de ‘rode mangrove’. Zij helpen de plant om stevig in het slijk te kunnen staan en tegelijkertijd tillen de steltwortels de rest van de plant wat op uit het periodieke zoutbad. Typerend voor mangroveplanten zijn ook de leerachtige, harde bladen die de plant tegen te veel zonnestraling beschermen.