Plek in het dierenrijk

In de mangroven en andere tropische kustgebieden leven bijna honderd soorten wenkkrabben. Zij behoren allemaal tot één familie van de grote groep kreeftachtigen. Kreeftachtigen op hun beurt behoren tot de soortenrijkste diergroep van allemaal: de geleedpotigen. Een andere soort kreeftachtigen in Burgers’ Zoo zijn de poetsgarnalen in de Ocean. En verdere voorbeelden voor geleedpotigen in Burgers’ Zoo zijn de vlinders van de Mangrove  en de grottenkrekels in de Desert; zij behoren tot de insecten.  

Eigenschappen van de Wenkkrab

Bijzonder gedrag

Bijzonder gedrag

Mannetjes wenkkrabben zijn makkelijk te onderscheiden van de vrouwtjes, want alleen mannetjes hebben een opvallende, grote schaar. Om een vrouwtje van hun kwaliteiten te overtuigen, zwaaien de mannetjes met de grote schaar. Dat doen de mannetjes in één gebied allemaal synchroon, wat een bijzonder gezicht is!

Wist u dit al over wenkkrabben?

 • De scharen van de wenkkrab zijn eigenlijk poten. Wenkkrabben hebben al met al tien poten: twee scharen en acht poten om op te lopen.
 • De kleine scharen gebruiken wenkkrabben bij het eten: ze brengen modder en zand naar hun mond en halen daar dan bruikbare plantaardige en dierlijke resten uit.
 • Het is per soort wenkkrab verschillend of de linker- of de rechterschaar van het mannetje vergroot is.
 • Zoals alle kreeftachtigen moeten wenkkrabben een aantal keer vervellen om te kunnen groeien. De eerste paar dagen na een vervelling zijn ze behoorlijk kwetsbaar, omdat hun nieuwe pantser eerst wat moet uitharden.
Over de voortplanting

Over de voortplanting

De mannetjes lokken vrouwtjes naar hun klein territorium door te zwaaien. Dit territorium verdedigen ze fel tegen andere mannetjes. Na de paring legt het vrouwtje eieren, die het twee weken lang aan de onderkant van zijn achterlijf met zich meedraagt. Daarna zijn de eitjes bijna klaar om uit te komen en de moeder laat de eitjes los in zee. In het begin ziet een net uit het ei gekropen wenkkrab er heel anders uit; het is een larve. Dit larfje drijft zo’n twee weken als plankton met het water mee, voordat het als klein kreeftje weer aan land komt.

Eén met de natuur

Eén met de natuur

Verreweg de meeste soorten kreeftachtigen leven in het water. Maar wenkkrabben komen voor in de getijdenzone. Bij vloed trekken ze zich in ondergrondse holtes in het slijk terug. Bij eb, vooral in het schemer en in het donker, komen de wenkkrabben naar buiten om op het natte slijk hun voedsel te zoeken.

Bedreiging en bescherming

Bedreiging en bescherming

Wenkkrabben worden door allerlei dieren gegeten. Tot hun natuurlijke vijanden behoren bijvoorbeeld reigers, wasberen en grotere krabben. Toch hebben ze als soort meer te lijden van het verdwijnen van hun leefgebied en milieuvervuiling. Sommige soorten wenkkrabben kunnen slecht tegen insecticiden die in de landbouw worden gebruikt, maar uiteindelijk in het water terecht komen. Als de populaties wenkkrabben duidelijk afnemen, kan dit een aanwijzing zijn dat het water verontreinigd is. 

 • <

  <Onbekend >

  >
 • <

  <Niet bedreigd >

  >
 • <

  <Bijna bedreigd >

  >
 • <

  <Kwetsbaar >

  >
 • <

  <Bedreigd >

  >
 • <

  <Ernstig bedreigd >

  >
 • <

  <Uitgestorven in het wild >

  >
 • <

  <Uitgestorven >

  >
De wenkkrabben in Burgers’ Mangrove

In Burgers’ Mangrove houden we twee verschillende soorten wenkkrabben bij elkaar, op een mooi slijkvlak in de kunstmatige getijdenzone van onze Mangrove. Ze delen hun verblijf met de Atlantische degenkrabben, die echter anders dan hun naam zegt helemaal geen krabben zijn!

Wenkkrabben worden in relatief weinig dierentuinen gehouden en er is nog vrij weinig bekend over hun gedrag in dierentuinen. Bovendien is hier in Burgers’ het grootste wenkkrabbenverblijf in Europa. Al met al dus een heel interessante diergroep om wetenschappelijk onderzoek naar te doen! Zo hebben studenten sinds opening van de Mangrove al diverse onderzoeksprojecten uitgevoerd. Ze hebben bijvoorbeeld de activiteitscycli in kaart gebracht, en het gedrag tussen soortgenoten onderling en tussen de twee verschillende soorten beschreven.