Burgers’ Ocean
Alle ecodisplays

Burgers’ Ocean

Het tropisch koraalrif

Het tropisch koraalrif

Burgers’ Ocean is een tropisch koraalrifaquarium van acht miljoen liter water. Een zeer belangrijk onderdeel is het levende koraalrif van 750.000 liter water. Dit levende koraalrif is het grootste van Europa. Het ecosysteem tropisch koraalrif wordt in de Ocean nauwkeurig nagebootst. En dat is helemaal niet zo gemakkelijk, want koralen stellen buitengewoon hoge eisen aan de waterkwaliteit, de waterstroming, de hoeveelheid licht en de beschikbaarheid van het juiste voedsel.

Daal af langs de rifkloof

Daal af langs de rifkloof

De ontdekkingsreis naar het tropische koraalrif begint bij een strandje, bij een tropische lagune waar het water nog ondiep is. Als u het pad volgt, daalt u af onder het wateroppervlak. Langs een rifkloof met geheimzinnige murenes arriveert u bij het levende koraalrif. Plotseling staat u op de rand van het koraalrif en kijkt u door een enorme panoramaruit, waar u oog in oog staat met verschillende haaiensoorten die kunnen opdoemen en weer verdwijnen in de oneindige diepte van de open oceaan. De tocht brengt u langzaam weer omhoog richting de oppervlakte en voert u langs barracuda’s en scholen horsmakrelen tot u met open mond de adelaarsroggen en pijlstaartroggen sierlijk over u heen ziet zwemmen bij de haven.

Grote diversiteit

Grote diversiteit

Burgers’ Ocean laat het leven in een koraalrif in het Indopacifische gebied zien, een van de meest soortenrijke leefgebieden op aarde. Bij zo’n rif concentreert het leven zich in de verder vrij voedselarme warme zeeën. Op en rond het rif leven talloze vissoorten en allerlei andere dieren, zoals zee-egels, garnalen, zeekomkommers, wormen en anemonen. Doordat er zoveel soorten leven, zijn de ecologische nissen smal. Dat wil zeggen dat elke soort zijn eigen specialisme kent. Elke diersoort neem zijn eigen rol in het ecosysteem in en zorgt zo voor een biologisch evenwicht.

Dieren

Dieren

Bijzondere kleuren en vreemde vormen helpen de talloze vissoorten herkennen wie hun soortgenoten zijn. Sommige vissoorten zoals juffertjes kunnen in talrijke scholen voorkomen, terwijl van andere dieren slechts één of twee individuen in de wijde omtrek te bespeuren zijn. De verschillende soorten hebben ook hun eigen voorkeur voor het zwemmen bovenin, in het midden of juist onderin het bassin. Enkele soorten verschuilen zich graag in rotsspleten, terwijl je andere soorten meestal vrij zwemmend tegenkomt. Ook zit er per vissoort verschil in dag- of juist nachtactief gedrag. Omdat we één en hetzelfde ecosysteem laten zien in de Ocean, kun je bepaalde vissoorten op meerdere plaatsen tegenkomen.

Koraal

Koraal

In Burgers’ Ocean kunnen bezoekers genieten van het indrukwekkende levende koraalrif, rijk aan koralen. Maar zijn koralen nu planten of dieren? Een koraal is een dier; eigenlijk niet één dier, maar een hele kolonie van kleine diertjes: poliepjes genaamd. Bij de meeste soorten koralen die in onze Ocean te zien zijn, leeft elk poliepje samen met een plantje: een eencellig algje. Het algje maakt met behulp van fotosynthese suikers aan, waarbij het algje een deel van die suikers als ‘onderhuur’ aan het koraalpoliepje geeft. Koralen kunnen in twee hoofdgroepen worden onderverdeeld: zachte koralen en steenkoralen, en daarmee de basis van een koraalrif vormen. Plantaardig plankton is erg belangrijk voor het ecosysteem en dient als voedsel voor veel vissoorten en andere dieren. Algensoorten die niet gewenst zijn, moeten door duikers van de ruiten verwijderd worden. Ook zorgen we ervoor dat algen niet de kans krijgen om het koraal te overwoekeren en het zonlicht wegnemen.

Onderzoek

Onderzoek

We weten als mensen steeds meer over het leven in de zee, maar veel is ook nog onbekend. Daarom verrichten we in de Ocean veel wetenschappelijk onderzoek en verzamelen we allerlei data van onze dieren. De kennis en kunde om met bijvoorbeeld koralen te kunnen kweken, zou in de toekomst belangrijk kunnen zijn voor het beschermen van koraalriffen in het wild. Het kweken met koralen is heel moeilijk, omdat een koraalkolonie uit tienduizenden zeer kleine diertjes bestaat die erg gevoelig zijn voor kleine veranderingen in hun leefomgeving. De hoeveelheid licht, de waterkwaliteit, de stroming van het water, de soort en hoeveelheid van het beschikbare voedsel: alles moet perfect zijn. Kleine afwijkingen daarin kunnen fatale gevolgen hebben. Het team van biologen en dierverzorgers van Burgers’ Ocean weet al jarenlang succesvol te kweken met zowel zachte koralen als steenkoralen.

Succesvolle kweekvijver

Succesvolle kweekvijver

Burgers’ Zoo is bovendien de grootste kweker van gevlekte adelaarsroggen ter wereld en weet ook op succesvolle wijze met andere roggensoorten en enkele haaiensoorten te kweken. Zelfs wat deze meer bekende kraakbeenvissen betreft, is er nog veel onderzoek nodig. Van genetische analyses om vast te kunnen stellen welke (onder)soort rog je eigenlijk voor je hebt, hoe je door middel van vaderschapstests het fokprogramma kunt optimaliseren, tot het opstellen van de body-condition-score voor haaien. Uiteraard wordt veel onderzoek verricht naar waterkwaliteit en optimale filtertechnieken; inzichten en mogelijke technieken veranderen voortdurend.