Plek in het dierenrijk

Sumatraanse tijgers zijn één van de vijf ondersoorten tijgers. Tijgers zijn grote katachtigen, hun nauwste familie in Burgers’ Zoo zijn de leeuwen en de panters.

Eigenschappen van de Sumatraanse tijger

Bijzonder gedrag

Bijzonder gedrag

Tijgers hebben een bijzondere jachtstrategie: ze besluipen hun prooi eerst en vallen dan met een grote sprong aan. Dit doen ze bijna altijd van achteren; recht van voren zal een tijger niet graag op een prooi af gaan.

Wist u dit al over Sumatraanse tijgers?

 • Sumatraanse tijgers zijn uitstekende zwemmers. Ze zijn totaal niet waterschuw en jagen ook wel eens op een vis of een kikker.
 • Tijgers zijn ook ’s nachts actief. Dankzij het reflecterende laagje achter in hun oog kunnen ze in het donker veel beter zien dan mensen.
 • Het strepenpatroon ziet er bij elk individu anders uit. Daar maken natuurbeschermers gebruik van als ze tijgerpopulaties tellen aan de hand van beelden van bewegingsgevoelige camera’s.
Over de voortplanting

Over de voortplanting

Tijgers leven hoofdzakelijk solitair, waarbij het territorium van één mannetje overlapt met de leefgebieden van meerdere vrouwtjes. Als een tijgervrouwtje krols is, moeten mannetje en vrouwtje elkaar dus eerst op het juiste moment vinden! De eisprong zelf wordt pas door de paring opgewekt. Tijgerwelpen worden op een beschutte plek geboren. Pas op een leeftijd van ongeveer twee maanden volgen ze hun moeder.

Eén met de natuur

Eén met de natuur

Een stelregel in de biologie zegt, dat dieren waarvan het verspreidingsgebied tot een eiland is beperkt, vaak wat kleiner zijn dan hun soortgenoten op het vasteland. Dat is ook bij tijgers op Sumatra het geval. De Sumatraanse tijgers zijn met een gewicht van ca. 120 kg voor de mannetjes zelfs de kleinste van alle ondersoorten tijgers.

Bedreiging en bescherming

Bedreiging en bescherming

De Sumatraanse tijger is kritiek bedreigd met uitsterven. Er zijn nog maar zo’n 500 dieren over in de natuur. Ze komen alleen nog in een aantal nationale parken verdeeld over Sumatra voor. Geen enkele deelpopulatie is groter dan 50 dieren. Op tijgers wordt nog steeds gejaagd, met name omdat voor allerlei lichaamsdelen veel geld wordt betaald voor de productie van Aziatische traditionele medicijnen. Daarnaast zorgt de groeiende bevolking ervoor, dat de regenwouden toenemend onder druk staan. In 2012/13 hielden veel dierentuinen van Europa een actie voor de bescherming van de Aziatische fauna. Ook Burgers’ Zoo hielp mee. Er werden fondsen geworven voor onder andere de betere bescherming van een nationaal park op Sumatra.

 • <

  <Onbekend >

  >
 • <

  <Niet bedreigd >

  >
 • <

  <Bijna bedreigd >

  >
 • <

  <Kwetsbaar >

  >
 • <

  <Bedreigd >

  >
 • <

  <Ernstig bedreigd >

  >
 • <

  <Uitgestorven in het wild >

  >
 • <

  <Uitgestorven >

  >
De Sumatraanse tijgers in Burgers' Rimba

In Europese dierentuinen zijn er gezamenlijke fokprogramma’s voor twee zeer bedreigde ondersoorten tijgers: De Siberische tijger en de Sumatraanse tijger. Qua thema van de Rimba – het leven in Zuidoost-Aziatische tropenbossen – past de Sumatraanse tijger natuurlijk veel beter in de collectie. Vandaar dat Burgers’ Zoo heeft besloten om deze ondersoort te huisvesten.

Hoewel volwassen tijgers in de natuur de meeste tijd alleen doorbrengen, zijn mannetje en vrouwtje doorgaans heel tolerant ten opzichte van elkaar. Ook in Burgers’ Rimba delen mannetje en vrouwtje vreedzaam hun ruime buitenverblijf. Behalve in de eerste paar maanden na een bevalling; dan heeft het vrouwtje alle rust nodig om haar welpen te verzorgen.

Sumatraanse tijgers zijn tropische dieren en hebben een verwarmd binnenverblijf nodig. Als het steenkoud is of het sneeuwt, gaan ze slechts even kort naar buiten. Daarna warmen ze liever binnen weer op.

De Sumatraanse tijgers krijgen elke dag vlees gevoerd, met name paarden- en rundvlees, en soms een konijn. De konijnen worden dood aan de tijgers opgevoerd. Heel soms zien bezoekers toch een levend konijn door het tijgerverblijf huppelen; maar dit zijn wilde konijnen – die op zo’n uitstapje wel een risico lopen!