Plek in het dierenrijk

Lierherten behoren tot de evenhoevigen en tot de familie van de herten. In Burgers’ Rimba is het lierhert de grootste van de drie soorten.

Eigenschappen van de Lierhert

Bijzonder gedrag

Bijzonder gedrag

In de natuur leven vrouwtjes lierherten samen met hun jongen in een grote groep. Mannetjes daarentegen leven voornamelijk solitair. Bokken voegen zich alleen bij een kudde vrouwtjes als ze zich willen voortplanten. 

Wist u dit al over het lierhert?

 • Het meest opvallend aan de volwassen bokken van de lierherten is het gewei, dat elk jaar wordt geworpen en opnieuw groeit. Het gewei bij lierherten ziet er anders uit dan bij andere soorten herten. Het gewei heeft maar weinig vertakkingen en de hoofd- en voorhoofdstang vormen samen een boog in de vorm van een lier, een muziekinstrument. Hieraan heeft het lierhert dus zijn naam te danken.
 • Net als andere hertensoorten hebben ook lierherten verschillende geurklieren op hun poten en gezicht. Hiermee scheiden ze een geurstof af om signalen aan soortgenoten te geven. Dit doen ze ook met de geurstoffen in de urine en ontlasting.
 • Bij de meeste hertensoorten is de paartijd de tijd van vechten en burlen. Lierherten vechten nauwelijks en maken meer gebruik van hun geurklieren om anderen te imponeren. 
Over de voortplanting

Over de voortplanting

De paartijd van lierherten is in tegenstelling tot Nederlandse herten niet in het najaar, maar in het voorjaar. De meeste geboortes vinden bij ons dus in het najaar plaats. Dit komt omdat in Azië, waar lierherten voorkomen, rond deze tijd de moessontijd aanbreekt. In deze periode is er voedsel in overvloed en is er veel beschutting voor de jongen. Direct na de geboorte wordt het jong door zijn moeder verstopt in de begroeiing en daar blijft het de eerste dagen doodstil liggen. Zijn gestippelde vacht helpt bij de camouflage

Eén met de natuur

Eén met de natuur

Het voedsel van lierherten bestaat voornamelijk uit gras en allerlei planten. Ook eten ze vruchten en plunderen ze graag akkers met landbouwgewassen als rijst en maïs. Lierherten kennen zowel een dagelijkse als een seizoensgebonden trek naar verschillende voedselgebieden en hierdoor dragen ze bij aan een brede verspreiding van zaden.

Bedreiging en bescherming

Bedreiging en bescherming

Lierherten worden sterk bedreigd door de jacht vanwege hun mooie geweien en de huid. Tevens wordt het vlees gebruikt als voedsel en worden verschillende lichaamsdelen van deze hertensoort gebruikt in traditionele Aziatische medicijnen. Daarnaast worden ook de regenwouden waarin de lierherten leven in hoog tempo gekapt. Het leefgebied van deze herten wordt dus steeds kleiner. Omdat lierherten met uitsterven zijn bedreigd, is er recentelijk een fokprogramma in Europese dierentuinen opgezet. Zo kan in elk geval een veilige reservepopulatie in dierentuinen overleven. 

 • <

  <Onbekend >

  >
 • <

  <Niet bedreigd >

  >
 • <

  <Bijna bedreigd >

  >
 • <

  <Kwetsbaar >

  >
 • <

  <Bedreigd >

  >
 • <

  <Ernstig bedreigd >

  >
 • <

  <Uitgestorven in het wild >

  >
 • <

  <Uitgestorven >

  >
De lierherten in Burgers' Rimba

In Burgers’ Zoo leeft het Birmaans lierhert, één van de drie ondersoorten van het lierhert. De lierherten zijn samen met de andere hertensoorten, de bantengs en de apen te vinden op het grote veld in de Rimba. Als laponders takken van de bomen afbreken en deze op de grond laten vallen, eten de lierherten ze graag op. Deze dieren kunnen dus goed met elkaar samenleven. De verschillende hertensoorten hebben achter de schermen allemaal hun eigen binnenverblijf, waar ze in de nacht en met koud en regenachtig weer verblijven.

Lierherten zijn echte vluchtdieren, ze horen elk geluid en zijn op hun hoede voor eventueel gevaar. De lierherten staan vrijwel altijd als groep bij elkaar; maar soms mengen zich ook de zwijnsherten onder de lierherten! De lierherten zijn dan makkelijk te herkennen aan hun slankere lichaamsbouw en hun hogere poten.