Eén momentje voor een bewuste keuze…

Wij maken gebruik van cookies om jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Wij verzoeken je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze. Lees hoe wij met privacy en cookies omgaan.

Stichting Lucie Burgers

Stichting Lucie Burgers maakt zich sterk voor gedragsonderzoek bij dieren. Dit doet de stichting door vergelijkend gedragsonderzoek bij dieren te stimuleren en faciliteren. Het doel is om kennis over het natuurlijk gedrag van dieren en over de ecologie te bevorderen.

Met deze kennis kunnen de natuurgebieden waar deze diersoorten in leven beter en efficiënter beschermd worden en kunnen bedreigde diersoorten voor de toekomst behouden worden. De stichting ondersteunt daarom vooral onderzoek naar de leefomstandigheden en het gedrag van diersoorten in het wild.

Eigen stichting Lucie Burgers

Stichting Lucie Burgers is in 1980 opgericht en genoemd naar Lucie Burgers. Zij was de dochter van de oprichter en één van de vroegere directieleden van Burgers' Zoo in Arnhem. Lucie Burgers had een enorme dierenkennis en was een zeer daadkrachtige vrouw.

De stichting stelt zich ten doel financiële ondersteuning te verlenen aan onderzoeksprojecten of onderdelen daarvan, waarvoor langs de gebruikelijke kanalen niet gemakkelijk ondersteuning kan worden verworven, bv. aanvullende steun of onderzoek ter voorbereiding van een reguliere aanvraag (pilot projects). 

Visie & missie

Het is te verwachten dat het voortbestaan van veel diersoorten slechts te verzekeren is onder omstandigheden die door menselijk toedoen in meer of mindere mate gereguleerd worden. Deze omstandigheden variëren van beschermde natuurgebieden tot dierentuinen. Binnen de gegeven omstandigheden moet er voor individuele dieren gestreefd worden naar een volgens biologische maatstaven aanvaardbaar welzijn en realistische kansen op voortbestaan van de soort.

De stichting ondersteunt daarom vooral onderzoek naar de leefomstandigheden en het gedrag van soorten in het wild. De stichting probeert hierbij met name inzichten te verwerven, die het voortbestaan van diersoorten kunnen helpen. Inzicht in de ecologische en gedragsmatige aanpassingen van een diersoort is de basis voor effectieve beheer- en beschermingsmaatregelen.

Greep uit de projecten

Sinds de oprichting van de Lucie Burgers Stichting in 1980 zijn er al vele onderzoeksprojecten gefinancierd. Veel van deze onderzoeken indrukwekkende resultaten geboekt. Hieronder vindt u artikelen over enkele van deze projecten.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de stichting, haar activiteiten en de mogelijkheden van doneren? Bezoek de website van Stichting Lucie Burgers.

We zijn weer open!

Burgers' Zoo is weer geopend! In ons park nemen we verschillende maatregelen om de gepaste afstand van 1,5 meter te kunnen garanderen. Zo hanteren we een maximum aantal bezoekers per dag. Om dit maximum te bewaken, is het noodzakelijk dat alle bezoekers (ook abonnementhouders) op voorhand online toegang tot het park reserveren.