Eén momentje voor een bewuste keuze…

Wij maken gebruik van cookies om jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Wij verzoeken je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze. Lees hoe wij met privacy en cookies omgaan.

Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

Voor het voortgezet onderwijs gelden speciale entreetarieven. De entree bedraagt in de maanden november t/m maart €13,50 per leerling. In alle overige maanden betaalt u €17,50 per leerling.

Per 15 leerlingen vragen we om 1 begeleider, die gratis toegang krijgt tot ons park. Voor extra begeleiders betaalt u slechts €11,00 per persoon. Houdt u er aub rekening mee dat volgens het parkreglement een verantwoordelijke begeleider de hele tijd bij minderjarige leerlingen dient te blijven; neem dus voldoende begeleiders mee.

U vindt hier op de website allerlei mogelijkheden om het educatief karakter van de excursie te versterken. Tenzij anders aangegeven, downloadt en print u het materiaal zelf. Regel en betaal uw bezoek met leerlingen uit het voortgezet onderwijs snel en gemakkelijk online!

Gedragsonderzoek

Gedragsonderzoek

Voor onderbouw MBO, HAVO en VWO observatieopdrachten aan apen. U beslist zelf tot welk niveau u de opdrachten uit laat voeren van het ‘Practicum Gedragsonderzoek’. 

Download gedragsonderzoek

Stofwisseling en zintuigen

Stofwisseling en zintuigen

Voor klas 2 van HAVO en VWO, opdrachten in het gebied Burgers’ Rimba. Dit programma heet ‘Zieneten doet eten’, en leidt onder meer langs apen, beren en tijgers. 

Download Zien eten doet eten

Thema Evolutie

Thema Evolutie

Voor niveau 4 HAVO of 5 VWO is er en werkboek ‘Evolutie’ waarin genotype/fenotype, selectie en soortvorming aan de hand van aansprekende voorbeelden worden uitgelegd. Het thema evolutie kan ook worden geboekt als thema voor een rondleiding.

Download Evolutieronde

Duurzaamheid afval

Duurzaamheid afval

Voor de brugklas zijn er twee opdrachtenboekjes over aspecten van duurzaamheid, waarbij zowel duurzame omgang met hulpbronnen door dier en plant worden besproken als ook duurzaamheid in de bedrijfsvoering van de dierentuin. De ‘Afvalrace’ behandelt het principe reduce-reuse-recycle, de tocht ‘Sav/fe water’ gaat over waterhuishouding.

Download Afvalrace

Duurzaamheid water

Duurzaamheid water

Voor de brugklas zijn er twee opdrachtenboekjes over aspecten van duurzaamheid, waarbij zowel duurzame omgang met hulpbronnen door dier en plant worden besproken als ook duurzaamheid in de bedrijfsvoering van de dierentuin. De ‘Afvalrace’ behandelt het principe reduce-reuse-recycle, de tocht ‘Sav/fe water’ gaat over waterhuishouding. 

Download Sa(v/f)e water

Ecologie

Ecologie

 Voor 4 HAVO is er een opdrachtenboek ‘Ecologie’ dat diverse onderdelen van de examenstof uit dit themaveld behandelt. En dit aan de hand van planten en dieren in Burgers’ Mangrove! 

Download Ecologie Mangrove

Rondleidingen

Rondleidingen

Burgers’ gidsen verzorgen rondleidingen voor het voorgezet onderwijs. Rondleidingen voor deze groepen worden echter alleen gegeven als ze zijn ingebed in het curriculum en een concreet leerdoel hebben. Onze capaciteit voor rondleidingen voor het voortgezet onderwijs is beperkt. Vraag hier – minstens drie weken van tevoren -  een rondleiding aan en omschrijf bij ‘eventuele bijzonderheden’ het leerdoel van uw klas. Komt u met meer dan 50 leerlingen, kies dan voor één van de andere educatieve programma’s die u zelf begeleidt. 

Rondleiding aanvragen

Webkwestie Ocean

Webkwestie Ocean

 De Webkwestie Burgers’ Ocean laat leerlingen van 5 en 6 VWO al op school ontdekken hoe het koraalrif in elkaar zit. In teams bewerken de leerlingen een realistische vraagstelling uit het gebied ecologie. Mind-mapping, thematisch belangrijke zaken filteren en een presentatie houden over de bevindingen zijn naast het opdoen van biologische kennis belangrijke onderdelen van deze opdracht. Extra leuk om te combineren met een rondleiding Ocean!

Download Webkwestie Ocean

Groene opleidingen

Groene opleidingen

Voor aanstaande biologen, ecologen, dierverzorgers en andere ‘vakrelevante opleidingen’ zijn er nog meer mogelijkheden. Bijvoorbeeld een lezing over management van planten en dieren in de Bush. Of een presentatie over waar men allemaal rekening mee moet houden bij het bouwen van een ecodisplay. Of een discussie over de ethische code van de grotere Nederlandse dierentuinen.

Mail uw wensdatum voor een bezoek en thema minstens een maand van tevoren aan info@burgerszoo.nl, tav. educatie, zodat we samen de opties kunnen bekijken.

Waarom stond flamingo's op één been?

Waarom stond flamingo's op één been?

Leerlingen 6VWO en studenten leren aan de hand van het gedragsonderzoek ‘Waarom staan flamingo’s op één been?’ de hele natuurwetenschappelijke onderzoekcyclus te doorlopen: onderzoeksvraag, hypothesevorming, observatie, experiment en conclusie. Leerkrachten worden verzocht, om zich van te voren te informeren, of de flamingo’s zich op de beoogde bezoeksdatum in het voor buitenverblijf bevinden. Onder meer bij zeer koud is dit practicum namelijk niet geschikt. 

Lesbrief flamingo's

Online boeken

Uw schoolexcursie online boeken?  Dat kan door het volgende formulier in te vullen:

Gegevens school
Contactpersoon
Gegevens bezoek
Eten & Drinken