Plek in het dierenrijk

Gestreepte basilisken tellen tot de hagedissen. Dus zijn andere hagedissen zoals watervaranen, gekko’s, anolissen en kroonbasilisken hun nauwste familie in Burgers’ Zoo. Al deze hagedissen behoren uiteraard tot de groep van de reptielen. Gestreepte basilisken kunnen met 60 cm een aardige lengte bereiken, maar zoals voor hagedissen typisch is de staart veel langer dan de rest van het lichaam. Ze zijn vrij licht gebouwd en bereiken vaak niet eens een gewicht van een halve kilo.

Eigenschappen van de Gestreepte basilisk

Bijzonder gedrag

Bijzonder gedrag

Gestreepte basilisken kunnen bij gevaar tot 20 meter over water lopen! Dit trucje kennen trouwens alle soorten basilisken, ook de kroonbasilisk in Burgers’ Bush. Deze bijzondere eigenschap heeft de basilisken de gekscherende naam ‘Jezus Christus - hagedissen’ opgeleverd. 

Wist u dit al over gestreepte basilisken?

 • Zijn geheim van over water kunnen lopen: de heel lange tenen en hun enorme snelheid. Rennend slaan ze zo hard op het water, dat bij het uiterst korte contact met het wateroppervlak luchtbellen onder hun tenen ontstaan die het wegzinken eventjes voorkomen!
 • De lichte streep op de flank geeft deze dieren hun naam. Jonge dieren hebben een duidelijker kleurenpatroon dan de oudere. Bij volwassen dieren is soms de crèmekleurige streep op de zij bijna niet te zien. Niet verwonderlijk, dat deze hagedis ook onder de naam ‘bruine basilisk’ door het leven gaat.
 • De naam ‘basilisk’ is afgeleid van het Griekse ‘basiliskos’, wat ‘kleine koning’ betekent. Dat slaat op de kam op de kop, die met name bij de mannetjes duidelijk aanwezig is.
 • Ook mythische fabeldieren heten basilisken. Vaak worden ze met een kroontje op hun hoofd afgebeeld. Deze fantasiedieren hebben verder niets met de gelijknamige hagedis te maken!
 • Over de duur die de jongen in het ei nodig hebben om zich te ontwikkelen, heerst wat onenigheid. Sommige bronnen geven rond twee maanden aan, andere rond drie. Die broedduur van reptieleneieren hangt echter altijd ook samen met omgevingsfactoren, met name de temperatuur. Het is goed mogelijk dat in de natuur bij ongunstig weer de ontwikkeling wel eens een stuk langer duurt!
Over de voortplanting

Over de voortplanting

Het vrouwtje basilisk graaft haar eieren in de drogere tijd van het jaar in een holte in de grond. Daarna is er geen broedzorg. In dierentuinen zijn meerdere legsels per jaar mogelijk, maar in de natuur houdt het vrouwtje het vaker bij één legsel. De jongen die uit een vroeg legsel van het broedseizoen komen, zijn bijzonder snel geslachtsrijp: al na drie maanden kunnen ze zich op hun beurt zelf voortplanten; ze kunnen dus nog in hetzelfde seizoen hun eerste eigen eieren leggen!

Eén met de natuur

Eén met de natuur

De gestreepte basilisk is een meester in de camouflage. Als hij stil zit, is hij bijna niet te spotten. In de bomen, op de grond, zwemmend en dus zelfs over water rennend is hij enorm snel als hij wil vluchten. Hoewel zo’n basilisk best smakelijk zou zijn, zijn er slechts weinig roofdieren die er eentje te pakken krijgen!  

Bedreiging en bescherming

Bedreiging en bescherming

Deze soort komt veel voor en heeft geen ongerept bos nodig om te overleven. De experts van de Rode Lijst schalen de gestreepte basilisk daarom als ‘niet bedreigd’ in en de populatieaantallen lijken stabiel. In ons beschermde natuurgebied in Belize leven zonder twijfel ook flink wat basilisken!

 • <

  <Onbekend >

  >
 • <

  <Niet bedreigd >

  >
 • <

  <Bijna bedreigd >

  >
 • <

  <Kwetsbaar >

  >
 • <

  <Bedreigd >

  >
 • <

  <Ernstig bedreigd >

  >
 • <

  <Uitgestorven in het wild >

  >
 • <

  <Uitgestorven >

  >