Plek in het dierenrijk

De geribbelde neushoornvogel is één van de ongeveer zestig soorten neushoornvogels. Neushoornvogels komen alleen voor in de tropische gebieden van Afrika en Azië. Ze hebben een zeer lange, gebogen snavel met daarop nog een ‘hoorn’. Ook toekans hebben een lange, gebogen snavel, maar bij hen ontbreekt de hoorn en hun verspreidingsgebied is tropisch Amerika. Neushoornvogels en toekans zijn dan ook geen nauwe familie van elkaar. In Burgers’ Zoo leeft naast de geribbelde neushoornvogel nog een andere vertegenwoordiger van de neushoornvogels, namelijk de zwarte neushoornvogel.

Eigenschappen van de Geribbelde neushoornvogel

Bijzonder gedrag

Bijzonder gedrag

De opvallend grote snavel van neushoornvogels wordt gebruikt bij het vechten, zoeken naar voedsel en bij het dichtmetselen van het broedhol.

Wist u dit al over de geribbelde neushoornvogel?

 • Het mannetje van de geribbelde neushoornvogel heeft een kleurrijkere snavel en keelhuid dan het vrouwtje. Zo zijn de geslachten makkelijk uit elkaar te houden!  
 • Als geribbelde neushoornvogels uit het ei komen, zijn ze kaal en hebben ze een roze huid. Met tien dagen kleurt de huid donker en nog later groeien de veren door de huid heen. Pas op een leeftijd van 2,5 maand zijn de jonge vogels klaar om het nest te verlaten.
 • Neushoornvogels eten vooral vruchten. Maar als ze broeden of jongen hebben, zijn ze dol op dierlijk voedsel. Geen vogeltje of hagedisje is dan veilig voor hun grote snavel!
 • De hoorn bovenop de snavel bestaat uit met lucht gevuld bot. Ondanks dat het geen helemaal gevulde structuur is, zijn snavel en hoorn samen nog best zwaar voor een vogel. Om dit alles goed overeind te kunnen houden, hebben neushoornvogels sterke nekspieren en aangepaste nekwervels.
 • Geribbelde neushoornvogels mogen er wat lomp uitzien, het zijn uitstekende vliegers! In het kroondak van het regenwoud kunnen ze zelfs in vlucht vruchten uit de boom plukken!
Over de voortplanting

Over de voortplanting

Om te broeden metselt het vrouwtje zich in een holle boom in. Daarbij maakt ze de opening op een kiertje na dicht met een uitgehard mengsel van vruchten en poep. Door het kiertje reikt het mannetje aan haar en later ook aan de jongen het voedsel aan. Het opsluiten beschermt de eieren en jongen voor roofdieren. Maar het vrouwtje zit al met al wel zo’n drie maanden vast in de boomholte!

Eén met de natuur

Eén met de natuur

Op Borneo en Sumatra leven meerdere soorten neushoornvogels, zo ook de zwarte en de geribbelde neushoornvogel die in Burgers’ Zoo te zien zijn. In de natuur vermijden ze op slimme manier concurrentie om voedsel. De geribbelde neushoornvogel zoekt zijn vruchten in de allerhoogste oerwoudreuzen; de zwarte neushoornvogel foerageert daarentegen lager, in de dichte kroonlaag. Beide soorten zijn belangrijke zaadverspreiders.

Bedreiging en bescherming

Bedreiging en bescherming

Geribbelde neushoornvogels komen alleen voor in primair regenwoud. Ook hebben ze oude bomen nodig, omdat ze alleen in holle woudreuzen broeden. Waar het bos wordt gekapt, verdwijnt ook deze vogel.

 • <

  <Onbekend >

  >
 • <

  <Niet bedreigd >

  >
 • <

  <Bijna bedreigd >

  >
 • <

  <Kwetsbaar >

  >
 • <

  <Bedreigd >

  >
 • <

  <Ernstig bedreigd >

  >
 • <

  <Uitgestorven in het wild >

  >
 • <

  <Uitgestorven >

  >
De geribbelde neushoornvogels in Burgers' Bush

Voor neushoornvogels geldt dat de dieren behoorlijk kieskeurig zijn wat hun partners betreft. De kweek met deze vogels in daarom in dierentuinen zeker niet heel gemakkelijk.

In Burgers’ Zoo leven momenteel enkele mannelijke geribbelde neushoornvogels, voor die de coördinator voor deze bedreigde diersoort momenteel geen partner ter beschikking heeft.

In oktober 2019 zijn de geribbelde neushoornvogels van het vogelhuis naar de Bush verhuisd. Daar verkennen deze indrukwekkend grote vogels nu de indoor-jungle van Arnhem.