Ga terug

Algemene voorwaarden online kaarten

De online kaarten van Burgers' Zoo worden verkocht via Ticketcounter BV. Hier volgen de algemene voorwaarden van Ticketcounter BV.

 • Daar waar in deze Verkorte Ticketvoorwaarden wordt gesproken over Parken worden de partijen bedoeld die met Ticketcounter BV (hierna te noemen Ticketcounter) een overeenkomst hebben voor de doorverkoop van Tickets (via een website) t.b.v. toegangsverlening tot het dagrecreatiepark, dierentuin, evenement, museum of plaats van de belevenis.
 • Tickets zijn digitale Tickets en worden per e-mail verstrekt, elke Ticket is voorzien van een ‘at random’ gegenereerde unieke (bar)code in combinatie met een uniek serienummer. Daarnaast is er leesbare tekst aan het Ticket toegevoegd, De (bar)code moet kunnen worden gescand om toegang tot het Park te krijgen. Een Ticket is éénmalig geldig voor een persoon die voldoet aan de criteria die zijn omschreven op het Ticket, tenzij dit als zodanig anders is vermeld op de website en/of het Ticket.
 • Niet alle Parken kunnen Tickets scannen van een mobiel apparaat (zoals o.a. een smartphone) in die gevallen dienen de Tickets op A4 formaat te worden geprint, op een geschikte printer en dient dit geprinte Ticket te worden meegenomen naar het Park. Niet scanbare Tickets kunnen worden geweigerd in welk geval er geen toegang kan worden verleend.
 • Tickets zijn beperkt geldig en voorzien van een geldigheids-datum of -periode. Na deze datum of periode vervalt het recht op toegang. Tickets worden niet uitbetaald en de geldigheid van de Tickets kan niet worden verlengd of aangepast.
 • Misbruik is strafbaar.
 • De getoonde prijzen zijn nettoprijzen en dus inclusief BTW. Er worden geen andere kosten aangerekend of toegevoegd. Overige promoties en/of kortingsacties zijn niet van toepassing op de Tickets.
 • Ticketcounter is verantwoordelijk voor de correctheid van (bar)codes op de Tickets. Indien er bij het verkrijgen van toegang tot het Park complicaties voordoen zal Ticketcounter uitsluitend als intermediair optreden. Ticketcounter is te bereiken via info@Ticketcounter.nl.
 • De regels en condities die de beheerder/uitvoerder of exploitant van het Park hanteert, de zogenaamde Parkregels, zijn altijd van toepassing. Met het negeren of overtreden van de Parkregels kan de (verdere) toegang tot het Park worden geweigerd. De Parkregels en openingstijden van het Park zijn op te vragen bij het Park.
 • Het herroepingsrecht is van toepassingen binnen 14 dagen na aankoop op Tickets die op het moment van annulering nog geldig zijn. Het herroepingsrecht is niet van toepassingen op Tickets die zijn aangekocht voor gebruik op een of meerdere vaste datums.
 • Verzoeken tot annuleringen dienen schriftelijk te worden ingediend bij Ticketcounter via het mailadres info@Ticketcounter.nl.
 • Ticketcounter is niet aansprakelijk voor onvolledige of onjuiste informatie op de website van het Park.
 • Ticketcounter is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de aard en inhoud van het Park of aansprakelijk voor schade, immaterieel, materieel of lichamelijk of op welke wijze dan ook ten gevolge van een bezoek aan het Park.
 • Ticketcounter behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen een aankoop/bestelling te weigeren. In deze gevallen zal een e-mail worden gestuurd naar het opgegeven adres bij de geweigerde aankoop/bestelling.
 • De koper is verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de gegevens die noodzakelijk zijn om betalingsafhandeling middels de op de website aangeboden mogelijkheden te faciliteren. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot het niet toezenden van Tickets.
 • Ticketcounter zal zorgdragen voor de verzending van de bestelde Tickets. Leveringstermijn bij betaling met iDEAL/creditcard/PayPal is normalerwijze binnen 30 minuten, bij eenmalige machtiging is dit normalerwijze binnen 2-3 werkdagen.
 • Ticketcounter heeft het aantal te bestellen/kopen Tickets met gebruik van creditcards beperkt. Indien meer Tickets gewenst zijn dan het toegestane maximum, dient er contact met het Park te worden opgenomen.
 • In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, kan Ticketcounter op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
 • Door het tot stand komen van een Ticketaankoop bij Ticketcounter accepteert de koper uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van de Ticketvoorwaarden van Ticketcounter. In gevallen waarin de Ticketvoorwaarden niet voorzien beslist Ticketcounter.
 • De Ticketvoorwaarden van Ticketcounter, waar deze Verkorte Ticketvoorwaarden deel van uitmaken, kunt u opvragen via info@Ticketcounter.nl.