Eén momentje voor een bewuste keuze…

Wij maken gebruik van cookies om jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Wij verzoeken je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze. Lees hoe wij met privacy en cookies omgaan.

Goudbuikmangabey
Burgers' Park

Goudbuikmangabey

Cercocebus chrysogaster

Leefwijze groepen
Draagtijd 6 maanden
Worpgrootte 1 jong
Leeftijd 20 jaar
Voedsel vruchten, zaden, jonge bladeren
Bedreiging onbekend
Plek in het dierenrijk

Goudbuikmangabeys zijn apen. Aapdeskundigen delen deze soort in de steeds kleiner wordende groepen van ‘hogere apen’, ‘apen van de Oude Wereld’, ‘hondapen’ en ‘mangabeys’ in. Mangabeys zijn nauw verwant aan bavianen en mandrils. Binnen Burgers’ Zoo zijn hun nauwste verwanten de laponders ofwel varkensstaartmakaken in de Rimba. Net als de makaken hebben goudbuikmangabeys wangzakken om voedsel snel in op te kunnen bergen. En bij beide apengroepen hebben de vrouwtjes tijdens de vruchtbare periode een opgezwollen roze achterste.

Bijzonder gedrag

Goudbuikmangabeys hebben een vrij donker gezicht, maar heel lichte oogleden. Als ze hun wenkbrauwen vlug optrekken, vallen de witte vlekken boven hun ogen heel sterk op. Deze gezichtsuitdrukking is een teken van lichte irritatie. In combinatie met getuite lippen zijn opgetrokken wenkbrauwen echter een serieuze dreiging!

Over de voortplanting

Na een dracht van een half jaar wordt telkens één jong geboren. Aan het begin kan een pasgeboren jong niet veel meer dan zich met handen en voeten aan de vacht van zijn moeder vasthouden. Jonge goudbuikmangabeys hebben maandenlang nodig om alles te leren wat ze als aap moeten weten. Vanaf een leeftijd van ongeveer vier jaar zijn ze volwassen.

Eén met de natuur

In een groep goudbuikmangabeys leven meestal meerdere volwassen mannetjes en meerdere vrouwtjes. Tussen de mannetjes onderling is er behoorlijk competitie om rang en status. Desondanks is het voor de hele groep wel prettig als er meerdere mannetjes in een groep zijn. De mannetjes zijn namelijk wat meer alert op mogelijk gevaar. Ze waarschuwen in het geval dat een bedreiging opduikt met een harde kreet. Ook houden ze met hun waarschuwingsroepen andere mangabeygroepen op afstand en stellen zo het leefgebied veilig.

Bedreiging en bescherming

Het verspreidingsgebied van goudbuikmangabeys is naar verhouding klein: minder dan twee keer zo groot als Nederland. Ze komen slechts in één enkel land voor: in de Democratische Republiek Congo. Er zijn nog maar weinig veldstudies naar het leven en de aantallen van deze apensoort gedaan. Daarom gelden goudbuikmangabeys officieel nog niet als bedreigd, ook al slinken hun regenwouden en worden ze bejaagd.

Wist u dit al over goudbuikmangabeys?
  • De naam mangabey komt van de Madagassische havenstad Mangabe. Op Madagaskar komen deze apen helemaal niet voor. Waarschijnlijk zijn ze eeuwen geleden vanuit Afrika via deze haven op Madagaskar naar Europa gebracht.
  • De wetenschappelijke naam Cercocebus chrysogaster is wat logischer. Vertaald betekent dat ‘staart-aap met gele buik’. De goudbuikmangabey is inderdaad de enige mangabeysoort met goudgele buik, en ‘staartaap’ klopt ook wel: hun staart is langer dan hun lijf!
  • Eerste observaties in het regenwoud wijzen uit dat deze apen vooral in het schemer actief zijn. Ze zijn altijd vroeg uit de veren en beginnen al één uur voor zonsopkomst met het zoeken naar voedsel.
De goudbuikmangabeys in het Park

Pas sinds 2014 leeft deze mooie apensoort in Burgers’ Zoo. Binnen dierentuinen zijn ze een bijzonderheid: in Europa zijn er minder dan 30 dieren van. Samen met de enkele dierentuinen in Amerika die goudbuikmangabeys huisvesten, werken de Europese dierentuinen hard aan een fokprogramma om een duurzame populatie op te bouwen. In 2017 is het eerste jong van deze soort in ons park geboren, een mooi succes.

De goudbuikmangabeys delen hun buitenverblijf met de gorilla’s. Samen bewonen ze een ruim eiland. De mangabeys houden zich daarbij vooral in de bomen op. Soms komen ze op de grond om met de gorilla’s te buurten. De gorilla’s op hun beurt kunnen de levende bomen niet in klimmen en daardoor hebben de kleinere mangabeys altijd de kans om zich terug te trekken. Het samenleven verloopt prima; zo heeft in 2018 ook een gedragsstudie gedocumenteerd. Vooral de jongere dieren van beide soorten tonen veel interesse in elkaar. Soms wordt zelfs met elkaar gespeeld of vlooit een mangabey een jonge gorilla. Wel hebben beide soorten twee aparte binnenverblijven voor de nacht en de winter. De mangabeys zijn dan voor het publiek niet te zien.

Goudbuikmangabey op social media


Video's van ons YouTube- en Facebookaccount