Eén momentje voor een bewuste keuze…

Wij maken gebruik van cookies om jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Wij verzoeken je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze. Lees hoe wij met privacy en cookies omgaan.

Bescherming van Zuidoost-Aziatische zangvogels

Bescherming van Zuidoost-Aziatische zangvogels

Het gaat slecht met de Zuidoost-Aziatische zangvogels. Erg slecht! Helaas worden er bijna dagelijks tienduizenden vogeltjes verhandeld op de Aziatische markten. Veruit de meeste van deze vogels eindigen in een klein kooitje in een huiskamer in één van de grote metropolen in met name Indonesië. 

Door gebrek aan kennis van de juiste voeding en leefomstandigheden sterven veel van deze zangvogels al na erg korte tijd. De vogels gaan in zulke groten getale over de toonbank dat hun uitsterven met rasse schreden dichterbij komt. Deze zorgelijke ontwikkeling moeten we met zijn allen een halt toeroepen!

059-vierkant

Campagne voor de Aziatische zangvogels!

En daarom gaan we campagne voeren om aandacht te vragen voor de Aziatische zangvogels! De campagne focust zich op zes exemplarische voorbeelden van de Zuidoost-Aziatische zangvogelcrisis: de balispreeuw, de geelkruinbuulbuul, de zwartwitte luistergaai, de kortstaartkitta, de Nias beo en de schamalijster.

De schamalijster heeft weliswaar van IUCN de status ‘least concern’ gekregen op de lijst van bedreigde diersoorten, maar gaat qua aantallen het hardst achteruit! De kortstaartkitta, de balispreeuw en de Nias beo zitten helaas nu al in de categorie van hoog bedreigde diersoorten. De balispreeuw heeft lange tijd op onze vogelafdeling geleefd en de schamalijster is nog altijd in ons park te vinden, namelijk in de Bush.

EAZA

We voeren campagne vanuit de Europese Vereniging van Dierentuinen en Aquaria, afgekort EAZA. Deze vereniging organiseert jaarlijks campagnes om een dringend probleem op het gebied van natuurbehoud onder de aandacht te brengen. Een belangrijke functie van een modern dierenpark is het creëren van bewustwording: allereerst van de schoonheid van dieren en natuur, maar daarnaast zeker ook van de noodzaak om dieren en natuur actief te beschermen. Naast het informeren en bewust maken van het miljoenenpubliek worden er elke campagne ook grote geldbedragen ingezameld, die door deze dierentuinbezoekers vrijwillig worden gedoneerd aan concrete projecten binnen de EAZA-campagne.

Een succesvolle historie!

EAZA voert al jarenlang succesvol campagnes. Met zijn allen sta je een stuk sterker dan alleen én bovendien gaat de wet van de grote getallen werken: niet alleen het miljoenpubliek dat alle dierentuinen en aquaria samen bereiken, maar zeker ook de miljoenenopbrengsten die gezamenlijk kunnen worden ingezameld! Er zijn diverse hoopgevende resultaten bereikt. Zo heeft de EAZA Bushmeat Campagne de illegale stroperij van bedreigde diersoorten in Afrika in heel Europa onder de aandacht gebracht. En dankzij de EAZA Ape Campaign is het in Europa tegenwoordig verplicht om op levensmiddelen te vermelden dat zij palmolie bevatten. Deze maatregel draagt bij aan de bescherming van het leefgebied van orang-oetans en gibbons.

EAZA Sleutelhanger

Sleutelhanger

Bijna dagelijks worden tienduizenden zangvogels verhandeld op Aziatische markten. Daarom voeren de Europese Dierentuinen actie! Van elke verkochte sleutelhanger à 2,50 euro gaat 1,50 euro rechtstreeks naar deze campagne. De sleutelhanger is te koop in de parkwinkel.