Eén momentje voor een bewuste keuze…

Wij maken gebruik van cookies om jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Wij verzoeken je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze. Lees hoe wij met privacy en cookies omgaan.

Burgers' Mangrove

Bomen kappen, gebouwen slopen en vleermuizen inspecteren

Voordat we met de sloopwerkzaamheden konden beginnen, hebben we eerst in samenwerking met Gemeente Arnhem geïnventariseerd of er in de te slopen gebouwen toevallig inheemse vleermuissoorten huisden. Toen dit niet het geval bleek te zijn, konden de werkzaamheden volgens plan starten. Ook de mussenpopulatie is zorgvuldig onderzocht, omdat de mus het in Nederland als soort helaas moeilijk heeft. Gelukkig blijken wij op diverse plaatsen in ons park een bloeiende mussenpopulatie te hebben en doet deze vogel het in ons park dus juist erg goed. Op het bouwterrein waar Burgers’ Mangrove straks te bewonderen zal zijn, worden ruim dertig bomen weggehaald. Slechts enkele van deze bomen worden afgevoerd, terwijl veruit de meeste bomen worden hergebruikt. Een belangrijke voorwaarde voor de kapvergunning die we hebben gekregen, is bovendien dat we een herplantingsplicht hebben: op het huidige bouwterrein worden later circa tien grote bomen en vele kleinere soorten straks weer aangeplant rondom de nieuwe Mangrove.

 Ruim twintig van de te vellen bomen worden tijdelijk opgeslagen achter de schermen bij Ingang Oost. Deze bomen worden later onder andere gebruikt op het chimpanseeveld om de natuurlijke klimstructuren voor deze mensapen verder te vergroten. Ook bij de Maleise beren plaatsen we extra klimbomen. Zes bomen worden vrijwel direct op het Rimba-veld geplaatst, waardoor de siamangs een groter gebied krijgen om in de boomtoppen rond te slingeren. Bovendien komen één à twee bomen in het nieuwe verblijf van de pelikanen te liggen op de Safari. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om Europese eiken: een duurzame houtsoort, waar onze dieren naar verwachting nog jarenlang plezier van beleven. Ook over het hergebruik van deze bomen is dus van tevoren reeds goed nagedacht!

 Naast het slopen van de oude gebouwen en het vellen van de bomen zijn we deze week aan de slag gegaan om het terrein bouwrijp te maken. Zo verwijderen we de fundamenten van de oude gebouwen, een aantal betonnen vijverbakken en bijvoorbeeld het slingerpad dat door de volière van de gieren loopt. Tenslotte moeten ook kabels en leidingen verlegd of verwijderd worden.

 Maandag 3 oktober moet het hele terrein bouwrijp worden opgeleverd, zodat het grondverzetwerk kan starten. Dan worden de kelders gegraven die zich straks onder het project Burgers’ Mangrove bevinden. In de Mangrove leggen we diverse waterpartijen aan die een natuurlijke stroming kennen doordat we met hoogteverschillen werken. Uiteindelijk komt dit water door de natuurlijke stroming in de kelders terecht, waar we het weer omhoog kunnen pompen. Door handig gebruik te maken van de zwaartekracht hoeven we zodoende het water maar eenmaal omhoog te pompen, wat straks veel energie bespaart en het duurzame karakter van het project verder versterkt. Het water gaat door een trommelfilter, waarbij het grove sediment uit het water wordt gefilterd. Vervolgens komt het water in een filterinstallatie, die we ook op succesvolle wijze in de Ocean toepassen, compleet met zaken als biologische filters en eiwitafschuimers.

 Tot slot hebben we deze week met alle gebruikelijke voorzorgsmaatregelen asbest verwijderd, dat in twee gebouwen en twee volières aanwezig was. Ongeveer een half jaar geleden hebben we in het hele park een uitgebreide asbestinventarisatie laten uitvoeren door een extern bedrijf, waardoor we exact weten in welke oude gebouwen zich nog asbest bevindt. Gelukkig zijn dit nog slechts enkele spaarzame gevallen en met deze kennis hebben we het asbest tijdig en met in achtneming van alle beschermingsmaatregelen kunnen verwijderen. 

Frank Simon Geplaatst door: Frank Simon Manager Techniek
22-9-2016

Bekijk ook:

Frank Simon Geplaatst door: Frank Simon Manager Techniek
20-9-2016
Willeke Huizinga Geplaatst door: Willeke Huizinga Curator Bush, Desert en Vogels
19-9-2016

Belangrijke informatie

In ons park nemen we verschillende maatregelen om de gepaste afstand van 1,5 meter te kunnen garanderen. Zo hanteren we een maximum aantal bezoekers per dag. Om dit maximum te bewaken, is het noodzakelijk dat alle bezoekers (ook abonnementhouders) op voorhand online toegang tot het park reserveren.