Eén momentje voor een bewuste keuze…

Wij maken gebruik van cookies om jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Wij verzoeken je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze. Lees hoe wij met privacy en cookies omgaan.

Braziliaanse biologe redt manenwolf van de snelweg
Terug

Braziliaanse biologe redt manenwolf van de snelweg

dinsdag, 12 maart 2019
Braziliaanse biologe redt manenwolf van de snelweg

Bijzondere bedreigingen vragen om creatieve oplossingen. De Braziliaanse Fernanda Abra (32 jaar) werkt in haar vaderland met behulp van zeer diverse projecten op succesvolle wijze aan het terugdringen van het grote aantal verkeersslachtoffers onder vaak bedreigde diersoorten. Haar niet aflatende inspanningen en onconventionele werkwijze worden op vrijdag 3 mei 2019 beloond wanneer ze in Burgers’ Zoo als één van de drie winnaars de Future For Nature Award 2019 en een geldbedrag van 50.000 euro in ontvangst mag nemen.

Hoge aantallen verkeersslachtoffers onder dieren

De Braziliaanse Fernanda Abra leerde tijdens haar biologiestudie over de veel voorkomende verkeersslachtoffers in haar vaderland onder vaak bedreigde diersoorten, waaronder de manenwolf en tapir. Het Zuid-Amerikaanse land kent maar liefst 1.720.000 kilometer aan verharde en onverharde wegen; een wegennet dat continu groeit. Vaak doorkruisen deze wegen vitale ecosystemen, nationale parken en andere bijzondere hotspots voor biodiversiteit met als gevolg direct verlies van de kwaliteit van die gebieden, versnippering van leefgebieden van talloze dieren en de eerder genoemde zorgwekkende aantallen verkeersslachtoffers.

Een carrière in dienst van het verminderen van zoogdierongelukken

Het probleem liet Fernanda niet los en al snel raakte ze overtuigd dat hier veel winst valt te behalen. In 2009 begon ze als onderzoeker en praktijkdeskundige op het gebied van ‘wegen-ecologie’, waarbij ze onderzoek verrichtte en data verzamelde over de effecten van wegen op dieren in het wild en de effectiviteit van verschillende maatregelen om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. In 2014 richtte ze ViaFAUNA op: een adviesbureau dat gespecialiseerd is in natuurbeheer bij wegen, spoorwegen en op luchthavens. Met ViaFAUNA coördineert Fernanda meer dan dertig projecten, waaronder negen strategische plannen om zoogdierongelukken langs snelwegen in heel Brazilië te verminderen.

Een efficiënt wegennet ontwerpen

Het is niet de bedoeling van Fernanda om het bouwen van nieuwe wegen te bestrijden. Zij wil juist door efficiënt landbeheer en met veel kennis van de natuur het wegennet op zo’n wijze ontwerpen dat het effect van deze wegen op dieren in het wild wordt geminimaliseerd.


Welke plannen worden mogelijk gemaakt dankzij Future For Nature?

1) Dankzij de financiële steun van Future For Nature kan Fernanda cursussen ontwikkelen over specifieke ecologie rondom wegen voor nationale en federale overheden op het gebied van milieu- en transport in de Cerrado- en Atlantic Forest-regio’s van Brazilië. Deze training zal de kwantiteit en kwaliteit verbeteren van de maatregelen om dodelijke verkeersongelukken onder dieren in twintig Braziliaanse staten tegen te gaan.
2) Fernanda gaat een strategie gebaseerd op onderzoeksresultaten ontwikkelen om de verkeersongelukken met dieren op specifieke locaties te verminderen en de barrièrewerking van de wegen tussen natuurgebieden te verkleinen.
3) De Future For Nature Award zal een grote stimulans geven aan het vermogen om het werk van Fernanda ook naar het nationale niveau uit te breiden. Hierdoor wordt het mogelijk om landelijk slimmere transportsystemen te implementeren, die de uitzonderlijke biodiversiteit van Brazilië respecteren.

Reacties


Meer nieuws


Belangrijke informatie

In ons park nemen we verschillende maatregelen om de gepaste afstand van 1,5 meter te kunnen garanderen. Zo hanteren we een maximum aantal bezoekers per dag. Om dit maximum te bewaken, is het noodzakelijk dat alle bezoekers (ook abonnementhouders) op voorhand online toegang tot het park reserveren.