Eén momentje voor een bewuste keuze…

Wij maken gebruik van cookies om jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Wij verzoeken je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze. Lees hoe wij met privacy en cookies omgaan.

Het zeldzaamste dier van Burgers’ Zoo
Terug

Het zeldzaamste dier van Burgers’ Zoo

vrijdag, 28 december 2018
Het zeldzaamste dier van Burgers’ Zoo

Wie een extreem bedreigde diersoort moet noemen, zou niet zo snel aan de Socorroduif denken. En toch is deze vogel de meest bedreigde soort van alle dieren in Burgers’ Zoo. Op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten is de Socorroduif ingeschaald als ‘uitgestorven in de natuur’ en daarmee nog maar een klein stapje verwijderd van de categorie ‘uitgestorven’. Dierentuinen wereldwijd doen hun best om het opschuiven naar deze categorie te voorkomen. Ons koppel Socorroduiven in de Desert doet evenzeer zijn best: de vogels hebben ons in de eerste helft van 2018 met maar liefst drie nesten nageslacht verblijd!

Socorroduiven kwamen in de natuur alleen voor op het piepkleine eiland Socorro (Texel bijvoorbeeld is drie keer zo groot), in de Grote Oceaan voor de kust van Mexico. Lange tijd was Socorro onbewoond, maar nadat zich in de jaren vijftig van de vorige eeuw de eerste bewoners vestigden, daalde het aantal van deze endemische duiven al snel. Daar waren met name de door de bewoners meegebrachte katten debet aan. Met roofdieren die op de grond leven, hadden de duiven namelijk nooit te maken gehad en ze toonden geen vluchtreactie. Zo werden ze een wel heel gemakkelijke prooi! Daarnaast veranderde de vegetatie door geïntroduceerde geiten, erosie trad op en de duiven misten beschutting om te broeden. 

Nog 160 wereldwijd

In 1972 werd de Socorroduif als ‘uitgestorven in zijn natuurlijk habitat’ verklaard. In dierentuinen wereldwijd zijn er tegenwoordig zo’n 160 dieren van deze soort. De dierentuin in Frankfurt coördineert de fok van deze duiven voor alle dierentuinen in Europa. Momenteel wordt hard gewerkt aan de eerste stappen om deze dieren weer op Socorro los te laten. In 2013 en 2014 zijn duiven uit dierentuinen naar een dierentuin in Mexico gestuurd, waar ze in een grote volière leven en zich ook goed voortplanten. Zodra de kattenpopulatie op het eiland drastisch is gedecimeerd en de vegetatie weer is hersteld, kunnen jonge duiven naar Socorro worden gebracht.

In onze Desert

Een fokkoppel Socorroduiven is in Burgers’ Desert te vinden in een separaat doorloopverblijf, de zogenaamde ‘canyon’, in de buurt van het verblijf van de gilamonsters. Na een aantal jaren slechts hoogbejaarde Socorroduiven of duiven van één geslacht te hebben gehuisvest, is er sinds 2017 weer een jong koppel aanwezig. Deze dieren zijn in een Engelse en een Schotse dierentuin uit het ei gekropen. Tussen doffer en duivin was er een klik, wat bij deze duivensoort niet heel vanzelfsprekend is. Als resultaat zijn in april van 2018 twee jongen uit het ei gekropen. Het fokkoppel heeft de smaak te pakken, want in juni was er opnieuw een jong in het nest en midden in de zomer waren er wederom eieren en daarna jongen. We zijn erg blij met dit foksucces!

Omdat de doffer bij Socorroduiven behoorlijk agressief kan worden tegen opgroeiende jongen, werd het nageslacht al op de leeftijd van enkele weken in de grote Deserthal geplaatst. De jonge duiven zijn dan al geheel zelfstandig. U kunt dus zowel het broedkoppel bezoeken, als het bijzondere duivenkroost in de grote Deserthal zien vliegen.

Reacties


Meer nieuws


Belangrijke informatie

In ons park nemen we verschillende maatregelen om de gepaste afstand van 1,5 meter te kunnen garanderen. Zo hanteren we een maximum aantal bezoekers per dag. Om dit maximum te bewaken, is het noodzakelijk dat alle bezoekers (ook abonnementhouders) op voorhand online toegang tot het park reserveren.