Eén momentje voor een bewuste keuze…

Wij maken gebruik van cookies om jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Wij verzoeken je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze. Lees hoe wij met privacy en cookies omgaan.

Silent Forest Campaign – Focus op vogels
Terug

Silent Forest Campaign – Focus op vogels

vrijdag, 17 mei 2019
Silent Forest Campaign – Focus op vogels

Sinds september 2017 voeren de Europese dierentuinen actie voor bedreigde Aziatische zangvogelsoorten. Een groot deel van het leefgebied van de vogels in Zuidoost-Azië verdwijnt door houtkap. Maar ook door de omvangrijke vangst van vogels in het wild voor de (grotendeels lokale) huisdierenhandel staan diverse vogelsoorten op de rand van uitsterven. Al 150.000 euro is inmiddels bij elkaar gebracht om diverse projecten op locatie te ondersteunen. 

Campagne-activiteiten

Burgers’ Zoo is één van de negen Nederlandse dierentuinen die deelnemen aan de EAZA Silent Forest Campaign’ Onder meer wordt dit jaar de opbrengst van de Vroege Vogelwandelingen in de Bush aan de campagne geschonken. 

Inheemse vogels in het zonnetje

Birdlife International is partner van de Silent Forest Campaign. Het werk van deze organisatie, waar ook de Nederlandse Vogelbescherming onder valt, achten we uitermate belangrijk. Helaas bereiken ons ook van het front van Nederlandse biodiversiteit verontrustende berichten. De weidevogels in Nederland hebben het zwaar. En ook diverse zangvogelpopulaties dalen. Soms zijn de oorzaken duidelijk aan te wijzen. Merels bijvoorbeeld zijn in aantallen achteruitgegaan, omdat het voor deze soort dodelijke Usutu-virus  rondwaart. Een aanvullende - en minder dramatische - verklaring is dat door de klimaatverandering minder merels de winter bij ons doorbrengen. Ze blijven nu gewoon in hun meer noordelijk gelegen zomergebieden, waar het door de mildere winters nu jaarrond goed vertoeven is. Aan de andere kant komen er ook weer nieuwe vogelsoorten als bewoners van Nederland bij. De zuidelijkere soorten, zoals de grote zilverreiger, voelen zich nu ook in Nederland thuis. Kortom, ook de inheemse vogelwereld is zeker boeiend. We hopen dat we veel mensen warm krijgen voor deze kleine zangers.

Wildlife Witness: Ook u kunt iets doen

Zeker een bezoekje waard is ook het heringerichte huisje op het Bush-terras. Hierin vindt u nu een actueel overzicht van alle vrij in de Bush levende dieren. Maar een groot deel van het huisje is ingericht met informatiepanelen over de Silent Forest Campaign. Als concreet handelingsperspectief wordt het gebruik van de app ‘Wildlife Witness’ aangedragen, waarmee men op reis op een makkelijke en veilige manier verdachte situaties omtrent illegale dierenhandel kan melden aan de organisatie TRAFFIC, een andere campagnepartner. Complexe problemen vragen om goede samenwerking tussen allerlei organisaties en instanties en het is mooi om te zien hoe voor de bedreigde vogels samen veel op touw wordt gezet!

Reacties


Meer nieuws


Belangrijke informatie

In ons park nemen we verschillende maatregelen om de gepaste afstand van 1,5 meter te kunnen garanderen. Zo hanteren we een maximum aantal bezoekers per dag. Om dit maximum te bewaken, is het noodzakelijk dat alle bezoekers (ook abonnementhouders) op voorhand online toegang tot het park reserveren.