Plek in het dierenrijk

Ellipswaterbokken zijn evenhoevige hoefdieren die horens dragen. Ze behoren tot de antilopen, waarvan er in Burgers’ Zoo een heel aantal soorten van te zien zijn, zoals bijvoorbeeld de gnoes en de basterdgemsbokken in de Safari.

Eigenschappen van de Ellipswaterbok

Bijzonder gedrag

Bijzonder gedrag

Waterbokken kunnen niet heel lang zonder water, ze moeten twee keer per dag drinken. Daarom houden ze zich altijd in de buurt van water op. Bij bedreiging vluchten ze tevens graag het water in. Maar in tegenstelling tot andere Afrikaanse antilopen die graag nabij water leven, zoals de sitatoenga’s, eten waterbokken nauwelijks waterplanten. 

Wist u dit al over ellipswaterbokken?

 • Bij antilopen is het per soort verschillend, of beide geslachten of alleen de mannetjes horens hebben. Alleen mannelijke waterbokken hebben horens, de vrouwtjes moeten het zonder stellen.
 • Waterbokken heb je in veel verschillende kleurslagen. Biologen zijn het daarom nog niet over eens, om hoeveel lokale variaties ofwel ondersoorten het gaat. In elk geval worden er twee groepen onderscheden: de defassawaterbokken met een wit achterwerk en de ellipswaterbokken met het typerende witte, ellipsvormige  lijntje op hun achterste.
 • Mannetjes waterbokken leven alleen en verdedigen een territorium, of ze leven in vrijgezellengroepen met strenge hiërarchie. Vrouwtjes leven in losse groepen, gaan vriendelijk met elkaar om en kennen geen rangorde binnen de groep.
 • Waterbokken hebben vrij sterke, muskusachtige lichaamsgeur. Zelfs tseetseevliegen laten een waterbok daarom liever links liggen. Men test nu of nagemaakte waterbok-geur ook vee van boeren beschermt tegen deze insecten die de slaapziekte kunnen overbrengen.
Over de voortplanting

Over de voortplanting

De jongen van waterbokken zijn typische afleggers. Dat betekent dat ze de eerste weken niet met de moeder meelopen, maar door haar op een veilig plekje worden achtergelaten. De moeder komt dan af en toe langs om te zogen. 

Eén met de natuur

Eén met de natuur

Zoals ook andere Afrikaanse hoefdieren, zijn waterbokken de prooi van onder meer leeuwen, hyena’s en wilde honden. Als de waterbok op tijd het water in vlucht, zien leeuwen vaak – maar niet altijd - af van een verdere achtervolging. Maar in het water kunnen wel krokodillen op de loer liggen, dus heel veilig is het daar ook niet!

Bedreiging en bescherming

Bedreiging en bescherming

Buiten nationale parken werd en wordt er door mensen veel op waterbokken gejaagd. Vandaag de dag leeft de meerderheid van deze antilopen binnen de grenzen van een beschermd gebied, waar ze redelijk veilig zijn voor jagers. Hoewel hun verspreidingsgebied dus kleiner is geworden, zijn waterbokken gelukkig nog geen bedreigde diersoort.  

 • <

  <Onbekend >

  >
 • <

  <Niet bedreigd >

  >
 • <

  <Bijna bedreigd >

  >
 • <

  <Kwetsbaar >

  >
 • <

  <Bedreigd >

  >
 • <

  <Ernstig bedreigd >

  >
 • <

  <Uitgestorven in het wild >

  >
 • <

  <Uitgestorven >

  >

Nieuws over de Ellipswaterbok

De ellipswaterbokken van de Safari

In Burgers’ Safari delen de ellipswaterbokken het buitenverblijf met giraffen, neushoorns, zebra’s en meerdere soorten antilopen. Ze zijn niet de sterkste of meest pittige soort in de Safari. Daarom is het belangrijk dat deze diersoort zich bij behoefte ook wel even kan terugtrekken. Dat doen ze dan graag in een stukje van de Safari onder de bomen, dat omcirkeld is door rotsen en stenen. De andere dieren lopen daar niet graag overheen, maar de waterbokken springen er wel overheen of stappen voorzichtig tussen de stenen door. Zo hebben ze als het ware op de grote Safarivlakte hun ‘privéterrein’, waar ze bijvoorbeeld rustig kunnen herkauwen.

Alle Safaridieren brengen de nacht op stal door. Omdat de mannetjes geen vaste deel van de groep uitmaken, staan zijn in een apart nachtverblijf. De vrouwelijke waterbokken brengen de nacht samen in één verblijf door.

In 2017 zijn er in Burgers’ Zoo na een aantal jaren zonder nageslacht voor het eerst weer jonge waterbokken geboren.