Eén momentje voor een bewuste keuze…

Wij maken gebruik van cookies om jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Wij verzoeken je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze. Lees hoe wij met privacy en cookies omgaan.

Een bijzondere nieuwe vogelsoort: de Madagaskar-kuifibis
Terug

Een bijzondere nieuwe vogelsoort: de Madagaskar-kuifibis

maandag, 04 maart 2019
Een bijzondere nieuwe vogelsoort: de Madagaskar-kuifibis

Madagaskar-kuifibis

In de Bush zijn we sinds kort een bijzondere nieuwe vogelsoort rijker. Uit de dierentuin van Zürich hebben we een Madagaskar-kuifibis mogen ontvangen. Deze ibissoort is vrij zeldzaam in dierenparken en helaas ook steeds zeldzamer in het wild vanwege habitatverlies – de bossen verdwijnen – en de jacht. Omdat deze soort alleen voorkomt op Madagaskar, is het verspreidingsgebied wereldwijd gezien sowieso erg beperkt.

Op dit moment hebben we één mannetje, dat na een quarantaine- en gewenningsperiode achter de schermen inmiddels vrij rondloopt in de Bush. We hopen uiteraard in de toekomst een vrouwtje uit een ander dierenpark te kunnen krijgen, zodat we mogelijk zelfs kunnen gaan fokken met deze vogels.

Solitaire soort 

Bijzonder is dat het een solitaire soort ibissen betreft, terwijl de meeste ibissoorten juist vogels zijn die in grotere groepen leven. De Madagaskar-kuifibis is bovendien een echte bosbewoner en vrijwel uitsluitend op de bodem te vinden. Alleen als de vogel gaat rusten, zoekt het dier een boom op.

Naast het feit dat het een kleurrijke verschijning betreft, valt de Madagaskar-kuifibis ook door zijn bijzondere gedrag op. Deze vogels zijn vrijwel constant op zoek naar voedsel, waarbij het dier telkens met de snavel naar de grond gaat tijdens het lopen. Wat dit gedrag betreft, lijkt deze ibis wel een beetje op een kiwi.

De Madagaskar-kuifibis dankt zijn naam aan het feit dat de mannetjes tijdens de balts een kuif op kunnen zetten om indruk op de vrouwtjes te maken. Al met al een bijzondere verschijning! Wie weet spot u deze nieuwkomer bij uw eerstvolgende bezoek aan de Bush.

Reacties


Meer nieuws


Belangrijke informatie

In ons park nemen we verschillende maatregelen om de gepaste afstand van 1,5 meter te kunnen garanderen. Zo hanteren we een maximum aantal bezoekers per dag. Om dit maximum te bewaken, is het noodzakelijk dat alle bezoekers (ook abonnementhouders) op voorhand online toegang tot het park reserveren.