Eén momentje voor een bewuste keuze…

Wij maken gebruik van cookies om jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Wij verzoeken je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze. Lees hoe wij met privacy en cookies omgaan.

Harder trekken aan betrekkingen in Belize
Terug

Harder trekken aan betrekkingen in Belize

zondag, 22 maart 2020
Harder trekken aan betrekkingen in Belize

Sinds meer dan dertig jaar beschermt Burgers’ Zoo een natuurgebied in het noordoosten van Belize. Als vrij klein project begonnen, is het doelgebied sinds 2013 flink uitgebreid. Inmiddels staan meer dan 400 km2 mangrove, kust en tropisch droogbos onder bescherming. Decennia geleden betekende het beschermen van een gebied in de tropen min of meer dat je er een hek omheen zette om dieren binnen en mensen buiten te houden. Nu wordt veel meer samengewerkt met de lokale bevolking.
In dit artikel maakt u door middel van een interview kennis met mevrouw Dilci Irene Patt, sinds juli 2019 de ‘outreach and education officer’ van het Belize-project.

Dilci, je werkt nu een dik half jaar voor het Belize-project. Had je daarvoor al van dit project gehoord? Wat is jouw relatie met natuurbehoud?
Ik ben in Santa Marta opgegroeid, dat is dicht bij het Forest Reserve Freshwater Creek, dat nu ook onder het beheer van jullie beschermingsproject valt. In het jaar 2000 werd ik lid van de ‘Friends of Freshwater Creek Association’, waar we meedachten over wat het park en de omringende dorpen voor elkaar betekenen en zouden kunnen betekenen. Dat vond ik erg leuk en nuttig.

Wat is daar het doel van?
Het komt erop neer dat de mensen die in de buurt van zo’n beschermd gebied leven meer eigenaarschap gaan voelen. Dat ze trots worden op wat er voor hun voordeur groeit en leeft, in plaats van dat ze regels als geen hout kappen of niet vissen maar lastig vinden.

Ik heb gehoord dat je al ervaring had met educatie voor kinderen voordat je hier startte?
Ja, omdat ik aan mijn drie kinderen zie hoe prettig zij een ongerepte natuur vinden, heb ik jaren geleden al voorgesteld om een jeugdclub op te richten. En dat is ook gerealiseerd, want ik ben gekozen tot president van de jeugdclub.

Wat is je focus in je huidige werk voor het Belizeproject?
Na de totstandkoming van de biologische corridor tussen de beschermde stukken land, zijn er vrij veel ‘nieuwe buren’ bijgekomen. Het betrekken van de mensen die in de bufferzones direct naast het natuurpark leven, vind ik bijzonder belangrijk. Middenin één stukje land van de corridor, genaamd Fireburn, is een dorpje gesitueerd. Deze mensen leven al decennialang op die locatie en ze zijn nu omringd door beschermd gebied. Uiteraard is het cruciaal om met de Fireburn-community een goed band op te bouwen en samen te zoeken naar oplossingen voor mogelijke belangenverstrengelingen tussen hen en wat wij voor ons beschermd gebied voor ogen hebben.

Dilci, wat zijn jouw plannen voor 2020?
Dat zijn er best wat! Natuurlijk de maandelijkse schoolbezoeken in de omgeving verder uitbreiden. Dan wil ik de vrouwen in een aantal dorpen wat meer mogelijkheden bieden om aan de gezinsinkomsten bij te dragen en ze zo financieel onafhankelijker maken. Hiervoor willen we duurzame groente- en vleesproductie op touw zetten, waar we vanuit ons project de producten lokaal kunnen afnemen. Voor de eco-toeristen die ons bezoeken; maar ook voor de rangers natuurlijk. En we bouwen de contacten met de leiders van de Mennonieten (streng christelijke gemeenschappen van Europese origine, de grootste agrariërs in Belize) steeds verder uit. Dat is belangrijk, omdat hun akkers en weides dikwijls direct aan het reservaat grenzen.

Vanuit Burgers’ Zoo wensen we jou en het gehele team in Belize veel succes met de verwezenlijking!

Reacties


Meer nieuws


Regulerend regenwoud

Regulerend regenwoud

donderdag, 26 maart 2020

Het heeft nogal wat voeten in de aarde om tropische planten in Nederland te laten overleven. Afgezien van de lucht zijn de twee basisbehoeften van planten - zonlicht en water - in hoeveelheden hier totaal anders dan waar ze van origine voorkomen. In het ‘gesloten’ systeem van de Bush worden die natuurlijke omstandigheden zo goed mogelijk nagebootst. Afgelopen jaar nog is de regeninstallatie verbeterd.

Lees meer
Dieren en het coronavirus

Dieren en het coronavirus

maandag, 23 maart 2020

We krijgen veel vragen met betrekking tot corona en het risico voor onze dieren. We hebben enkele vragen met antwoorden in dit artikel verzameld.

Lees meer
Neushoorn op de vlakte

Neushoorn op de vlakte

zondag, 22 maart 2020

Nu is het dan eindelijk zo ver en mag neushoornjong Rolf de Safarivlakte op, maar waarom duurt dit eigenlijk zo lang?

Lees meer