Eén momentje voor een bewuste keuze…

Wij maken gebruik van cookies om jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Wij verzoeken je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze. Lees hoe wij met privacy en cookies omgaan.

Harder trekken aan betrekkingen in Belize
Terug

Harder trekken aan betrekkingen in Belize

zondag, 22 maart 2020
Harder trekken aan betrekkingen in Belize

Sinds meer dan dertig jaar beschermt Burgers’ Zoo een natuurgebied in het noordoosten van Belize. Als vrij klein project begonnen, is het doelgebied sinds 2013 flink uitgebreid. Inmiddels staan meer dan 400 km2 mangrove, kust en tropisch droogbos onder bescherming. Decennia geleden betekende het beschermen van een gebied in de tropen min of meer dat je er een hek omheen zette om dieren binnen en mensen buiten te houden. Nu wordt veel meer samengewerkt met de lokale bevolking.
In dit artikel maakt u door middel van een interview kennis met mevrouw Dilci Irene Patt, sinds juli 2019 de ‘outreach and education officer’ van het Belize-project.

Dilci, je werkt nu een dik half jaar voor het Belize-project. Had je daarvoor al van dit project gehoord? Wat is jouw relatie met natuurbehoud?
Ik ben in Santa Marta opgegroeid, dat is dicht bij het Forest Reserve Freshwater Creek, dat nu ook onder het beheer van jullie beschermingsproject valt. In het jaar 2000 werd ik lid van de ‘Friends of Freshwater Creek Association’, waar we meedachten over wat het park en de omringende dorpen voor elkaar betekenen en zouden kunnen betekenen. Dat vond ik erg leuk en nuttig.

Wat is daar het doel van?
Het komt erop neer dat de mensen die in de buurt van zo’n beschermd gebied leven meer eigenaarschap gaan voelen. Dat ze trots worden op wat er voor hun voordeur groeit en leeft, in plaats van dat ze regels als geen hout kappen of niet vissen maar lastig vinden.

Ik heb gehoord dat je al ervaring had met educatie voor kinderen voordat je hier startte?
Ja, omdat ik aan mijn drie kinderen zie hoe prettig zij een ongerepte natuur vinden, heb ik jaren geleden al voorgesteld om een jeugdclub op te richten. En dat is ook gerealiseerd, want ik ben gekozen tot president van de jeugdclub.

Wat is je focus in je huidige werk voor het Belizeproject?
Na de totstandkoming van de biologische corridor tussen de beschermde stukken land, zijn er vrij veel ‘nieuwe buren’ bijgekomen. Het betrekken van de mensen die in de bufferzones direct naast het natuurpark leven, vind ik bijzonder belangrijk. Middenin één stukje land van de corridor, genaamd Fireburn, is een dorpje gesitueerd. Deze mensen leven al decennialang op die locatie en ze zijn nu omringd door beschermd gebied. Uiteraard is het cruciaal om met de Fireburn-community een goed band op te bouwen en samen te zoeken naar oplossingen voor mogelijke belangenverstrengelingen tussen hen en wat wij voor ons beschermd gebied voor ogen hebben.

Dilci, wat zijn jouw plannen voor 2020?
Dat zijn er best wat! Natuurlijk de maandelijkse schoolbezoeken in de omgeving verder uitbreiden. Dan wil ik de vrouwen in een aantal dorpen wat meer mogelijkheden bieden om aan de gezinsinkomsten bij te dragen en ze zo financieel onafhankelijker maken. Hiervoor willen we duurzame groente- en vleesproductie op touw zetten, waar we vanuit ons project de producten lokaal kunnen afnemen. Voor de eco-toeristen die ons bezoeken; maar ook voor de rangers natuurlijk. En we bouwen de contacten met de leiders van de Mennonieten (streng christelijke gemeenschappen van Europese origine, de grootste agrariërs in Belize) steeds verder uit. Dat is belangrijk, omdat hun akkers en weides dikwijls direct aan het reservaat grenzen.

Vanuit Burgers’ Zoo wensen we jou en het gehele team in Belize veel succes met de verwezenlijking!

Reacties


Meer nieuws


Flink wat leven in de brouwerij!

Flink wat leven in de brouwerij!

maandag, 13 juli 2020

Er bij de goudjakhalzen maar liefst 7 jongen te ontdekken! De jonge jakhalzen zijn naar schatting zo'n week of 9 geleden geboren, en laten zich sinds een week of 2 buiten het holenstelsel zien.

Lees meer
Bijzonder! Drie Noord-Amerikaanse katfretten geboren

Bijzonder! Drie Noord-Amerikaanse katfretten geboren

maandag, 13 juli 2020

Met enige trots kunnen we heugelijk nieuws uit de Desert melden: nadat de dierverzorgers al langer gepiep en geritsel in de nestkast hadden gehoord, zijn recent drie jonge Noord-Amerikaanse katfretten voor het eerst buiten de werpkist gespot! 

Lees meer

Belangrijke informatie

In ons park nemen we verschillende maatregelen om de gepaste afstand van 1,5 meter te kunnen garanderen. Zo hanteren we een maximum aantal bezoekers per dag. Om dit maximum te bewaken, is het noodzakelijk dat alle bezoekers (ook abonnementhouders) op voorhand online toegang tot het park reserveren.