Eén momentje voor een bewuste keuze…

Wij maken gebruik van cookies om jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Wij verzoeken je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze. Lees hoe wij met privacy en cookies omgaan.

Leeuwen beschermen door veehoeders tijdig te waarschuwen
Terug

Leeuwen beschermen door veehoeders tijdig te waarschuwen

vrijdag, 16 mei 2014
Leeuwen beschermen door veehoeders tijdig te waarschuwen

De wereld is een van zijn grootste roofdieren aan het kwijtraken. Een predator die onlosmakelijk verbonden is met de geschiedenis van de mensheid. De organisatie ‘Lion Guardians’ is dit aan het veranderen door cultuur en natuurbescherming te combineren en door het promoten van het samenleven van mensen en leeuwen. Waar wij aan het werk zijn, stabiliseren leeuwenpopulaties – of ze groeien zelfs – en lokale gemeenschappen spelen hier een toonaangevende rol in.

Ernstige bedreigingen

Er zijn veel factoren die ervoor gezorgd hebben dat de populatie van de Afrikaanse leeuw afgenomen is. Eén van de belangrijkste oorzaken is het doden van leeuwen omdat ze het vee aangevallen hebben. Wanneer de bevolkingsdichtheid in Afrika toeneemt, komen de mensen in conflict met de leeuwen vanwege de groeiende vraag naar voedselbronnen. Elk jaar nemen de conflicten toe. De toekomst van de Afrikaanse leeuw wordt daardoor bedreigd door de afname van prooidieren, het verlies aan habitat en slecht veestapelbeheer. Afrikaanse leeuwen zijn charismatische dieren die kracht en schoonheid symboliseren. Belangrijker nog: als grootste Afrikaanse carnivoor spelen leeuwen een centrale rol in het handhaven van de ecologische balans in de verschillende habitats waarin ze leven. Een gezonde leeuwenpopulatie handhaven is essentieel om de natuur in balans te houden. Nu en in de toekomst.

Samenleven van mens en leeuw

De snelle afname van de leeuwenpopulatie heeft er toe geleid dat ze geclassificeerd zijn als kwetsbaar op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten van de IUCN. Initiatieven voor bescherming die gericht zijn op alleen carnivoren missen vaak hun doel, omdat de plaatselijke bevolking met hun cultuur er onvoldoende bij betrokken is. Lion Guardians zag dat er een nieuwe benadering nodig was en stelde een oplossing voor waarbij het samenleven van mens en leeuw gepromoot wordt en de culturele tradities van de Masai in acht genomen worden. Dit terwijl het voortbestaan van de leeuw gewaarborgd wordt.

Lion Guardians

De Lion Guardians baseren hun werk op lokale culturele waarden en economische belangen. Er wordt met de lokale gemeenschap gewerkt om de jacht van leeuwen op vee te reduceren en er worden leden geworven om toezicht te houden op leeuwen. De methodes die we de laatste zeven jaar in Kenia ontwikkeld hebben om de conflicten tussen leeuwen en mensen te reduceren en het voortbestaan van de leeuw te verbeteren, hebben grote successen geboekt, waardoor er veel minder leeuwen worden gedood door de lokale gemeenschappen. Dit resulteerde in een herstel van de leeuwenpopulatie in het ecosysteem van Amboseli. Sinds we begonnen zijn, hebben we al voorkomen dat er voor miljoenen dollars aan schade door het verliezen van vee geleden is. Er zijn nu zeventig Kenianen en Tanzanianen in dienst bij ons om in Oost-Afrika meer dan 4400 km2 aan habitat voor de leeuw te beschermen.

Krijgers als leeuwenbeschermers

De benadering van de Lion Guardians is gebaseerd op de traditionele veehoudercultuur waarin krijgers hun volk voor bedreigingen van buitenaf beschermen. Jonge, ongeletterde krijgers zijn gerekruteerd om deel te nemen aan het beschermen van leeuwen in plaats van hen te doden. Deelnemen aan dit project is levensveranderend voor deze mannen die nooit onderwezen zijn. Ze hebben leren lezen, schrijven en communiceren in Swahili en zijn getraind in wildlife management en conflictverzachtende technieken. Ze houden de activiteiten van de leeuwen in de gaten en waarschuwen de veehouders wanneer er leeuwen in de buurt zijn. Ze herstellen verloren vee, versterken beschermende omheining en grijpen in om feesten waarbij op leeuwen gejaagd wordt te stoppen. Gezamenlijk hebben deze inspanningen ertoe geleid dat het verlies van vee afneemt, waardoor het levensonderhoud van de bevolking verbetert en er meer tolerantie gecreëerd wordt voor leeuwen en andere carnivoren. Het meest opmerkelijke is dat als deze conflictverzachtende inspanningen gebaseerd zijn op eeuwenoude traditionele technieken, het makkelijker is om begrip en acceptatie te krijgen van de gemeenschap.

Uitbreiding van het succesvolle werk

Onze ervaring leert ons dat grote carnivoren alleen in Afrika overleven als ze bijdragen en geen afbreuk doen aan het levensonderhoud van mensen. De benadering van de Lion Guardians heeft laten zien succesvol en effectief te zijn en voor duurzame natuurbescherming te zorgen. Door het succes van het programma hebben lokale gemeenschappen in andere delen van Kenia en Tanzania gevraagd het programma ook daar te starten om hun problemen met leeuwen en andere carnivoren te verhelpen. De erkenning van de Future For Nature Award zal het vergemakkelijken om de schaal waarop het programma actief is te vergroten naar nieuwe gebieden, waar in gevaar gebrachte carnivoren en inheemse gemeenschappen weer van zouden kunnen profiteren.

Reacties


Meer nieuws


Kweken met zwaluwstaartjuffertjes

Kweken met zwaluwstaartjuffertjes

vrijdag, 25 september 2020

In het koraalrifbassin wonen ruim zestig soorten vissen. Eén van de soorten is het zwaluwstaartjuffertje, met de prachtige wetenschappelijke naam Acanthochromis polyacanthus.

Lees meer
Hoera, leeuwen geboren!?

Hoera, leeuwen geboren!?

vrijdag, 18 september 2020

Het is natuurlijk altijd goed nieuws als er dieren geboren worden. De verzorgers waren dan ook blij verrast dat er op 27 juli, aan het eind van de dag, twee leeuwenwelpen waren gespot. Blijheid maakte meteen plaats voor zorgen, want de jongen waren in de groep geboren. Normaal zondert een leeuwin zich vlak voor de geboorte van de groep af. Zo kan ze in alle rust te werpen en voegt ze zich weken later weer bij de groep als de jongen kunnen zien en lopen. Dat was hier niet het geval; wat nu?

Lees meer
De Rode Lijst zegt het al… of niet?

De Rode Lijst zegt het al… of niet?

vrijdag, 11 september 2020

Of dier- en plantensoorten bedreigd zijn en in welke mate, ziet men terug in de Rode Lijst. De lijst wordt samengesteld door wetenschappers die deel uitmaken van de werkgroepen van IUCN, de natuurbehoudstak van de Verenigde Naties.

Lees meer