Eén momentje voor een bewuste keuze…

Wij maken gebruik van cookies om jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Wij verzoeken je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze. Lees hoe wij met privacy en cookies omgaan.

Onderzoek naar het stropen van tijgers in de Sundarbans in Bangladesh
Terug

Onderzoek naar het stropen van tijgers in de Sundarbans in Bangladesh

maandag, 18 maart 2013
Onderzoek naar het stropen van tijgers in de Sundarbans in Bangladesh

De Sundarbans in Bangladesh zijn de grootste mangrovebossen ter wereld. Ze beslaan een gebied van meer dan zesduizend vierkante kilometer en er leven daar zo’n driehonderd tot vijfhonderd Bengaalse tijgers: één van de grootste populaties wilde tijgers die er nog zijn. Tijgers zijn in heel hun verspreidingsgebied een bedreigde diersoort. Hoewel er veel gedaan wordt om de tijger te beschermen, zijn wilde tijgerpopulaties niet veilig voor stropers. Bepaalde tijgerdelen worden al meer dan duizend jaar gebruikt in traditionele Aziatische medicijnen en tijgers worden gestroopt om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar tijgerproducten.

Stroperij in Bangladesh

De tijgerpopulaties slinken door de illegale jacht. Het is zelfs mogelijk dat de soort hierdoor in heel korte tijd uit zal sterven. Stroperij komt voor in vrijwel alle landen waar tijgers leven en ook in de buurlanden van Bangladesh is stroperij aan de orde van de dag. Maar het is onbekend hoe het precies zit met de stropers in Bangladesh, omdat daar nog nooit onderzoek naar is gedaan. Gezien recente arrestaties van stropers met bepaalde tijgerdelen en jonge tijgerwelpen in Bangladesh en gezien de hoge cijfers voor stroperij in andere landen is de kans heel klein dat de tijgerpopulatie in de Sundarbans hieraan ontsnapt.

Stroperij is een bedreiging

In 2010 ging mijn onderzoeksproject van start om het stropen van tijgers in Bangladesh in kaart te brengen. Doel van het project is om de aard en de omvang van het stropen van tijgers vast te stellen. Hoe vindt de handel in bepaalde tijgerdelen plaats, hoe consumeert de lokale bevolking deze onderdelen? Daarnaast is het streven uiteraard om een beleid uit te stippelen om het stropen tegen te gaan. Stropen is illegaal en dus is het niet eenvoudig om er informatie over te krijgen, omdat mensen er niet openlijk over praten.

Gesprekken met stropers

Om het stropen beter te begrijpen, is het belangrijk om te denken vanuit de perspectieven van verschillende mensen die betrokken zijn bij dit proces en ook te kijken naar de mensen die rondom het gebied leven. Daarom werden er gesprekken met deze mensen gevoerd door leden van het Village Tiger Response Team (VTRT), een groep vrijwilligers uit de plaatselijke gemeenschap die als doel heeft om conflicten tussen mensen en tijgers terug te dringen. De leden van het VTRT hebben me geholpen om andere mogelijke gesprekspartners te vinden en om me voor te stellen aan de mensen in de dorpen. Om te begrijpen waarom er gestroopt wordt, heb ik tijd doorgebracht met de dorpelingen om hun vertrouwen en respect te winnen en zo gegevens over het stropen te krijgen. Ook heb ik gesproken met enkele professionele stropers, wat waardevolle informatie heeft opgeleverd over het proces. De dorpelingen hebben me niet alleen verteld over de aard van het stropen en de handel in tijgerdelen en de waarde daarvan, maar ze hebben me ook tijgerdelen laten zien die ze zelf thuis gebruikten voor medicinale, spirituele en traditionele doeleinden.

 

Reacties


Meer nieuws


Regulerend regenwoud

Regulerend regenwoud

donderdag, 26 maart 2020

Het heeft nogal wat voeten in de aarde om tropische planten in Nederland te laten overleven. Afgezien van de lucht zijn de twee basisbehoeften van planten - zonlicht en water - in hoeveelheden hier totaal anders dan waar ze van origine voorkomen. In het ‘gesloten’ systeem van de Bush worden die natuurlijke omstandigheden zo goed mogelijk nagebootst. Afgelopen jaar nog is de regeninstallatie verbeterd.

Lees meer
Dieren en het coronavirus

Dieren en het coronavirus

maandag, 23 maart 2020

We krijgen veel vragen met betrekking tot corona en het risico voor onze dieren. We hebben enkele vragen met antwoorden in dit artikel verzameld.

Lees meer
Neushoorn op de vlakte

Neushoorn op de vlakte

zondag, 22 maart 2020

Nu is het dan eindelijk zo ver en mag neushoornjong Rolf de Safarivlakte op, maar waarom duurt dit eigenlijk zo lang?

Lees meer