Eén momentje voor een bewuste keuze…

Wij maken gebruik van cookies om jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Wij verzoeken je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze. Lees hoe wij met privacy en cookies omgaan.

Wonderlijke derde geboorte Maleise beer
Terug

Wonderlijke derde geboorte Maleise beer

woensdag, 07 augustus 2019
Wonderlijke derde geboorte Maleise beer

In ons park huisvesten we twee volwassen Maleise berinnen. Uit een vruchtbaarheidsonderzoek dat bij beide beren begin vorig jaar werd uitgevoerd, bleek dat de kans dat ze drachtig zouden kunnen worden bij de één 50 procent was en bij de ander bijna nul procent. We waren dan ook erg verheugd dat de eerstgenoemde op 7 mei 2019 een tweeling op de wereld zette. Tot onze grote verrassing werd ook de andere berin drachtig, en wierp op 16 juli 2019 een op het oog gezond jong!

Kraamverblijf

Maleise beren komen net als bij alle berensoorten naakt, blind en hulpeloos ter wereld. De kersverse moeder en haar jong zijn de eerste kritieke weken succesvol doorgekomen. Dierverzorgers kunnen met een camera mee kijken en luisteren in het kraamverblijf. Aan het geluid van het berenjong is goed op te maken of het goed gaat. In onderstaande video is te horen dat het jong een krachtige roep heeft. Nadat het jong door moeder gevoed wordt is het jong weer muisstil en is het voldaan. Dit zijn allemaal signalen dat het erg goed gaat met moeder en jong. 

Zeer welkom nieuws

Geboortes van Maleise beren zijn erg zeldzaam in de Europese dierentuinen en zeer welkom voor het Europese fokprogramma. Er zijn slechts 41 Maleise beren in de Europese dierentuinen, waarbij de drie Arnhemse welpen zijn meegerekend. Het gaat om 12 mannetjes, 26 vrouwtjes en van de 3 pasgeboren beren in Arnhem is het geslacht nog onbekend. De dierentuinpopulatie vergrijst, er is een groot tekort aan mannen en per slot van rekening zijn niet alle mannetjes vruchtbaar. Alle nieuwe aanwas is dus zeer welkom, waarbij mannetjes helemaal een groot geschenk vormen. Moeder werd op 4 augustus 2000 in de dierentuin van Keulen geboren en verhuisde op 22 april 2008 naar Burgers’ Zoo. In november is een Maleise berenman vanuit Zoo Edinburgh (Schotland) naar Arnhem gekomen in de hoop dat zijn komst een stimulerende werking zou hebben op de hormoonhuishouding van de twee berinnen van Burgers' Zoo.

Reacties


Meer nieuws


Belangrijke informatie

In ons park nemen we verschillende maatregelen om de gepaste afstand van 1,5 meter te kunnen garanderen. Zo hanteren we een maximum aantal bezoekers per dag. Om dit maximum te bewaken, is het noodzakelijk dat alle bezoekers (ook abonnementhouders) op voorhand online toegang tot het park reserveren.