Stagemogelijkheden

Stages dierverzorging

Stages dierverzorging

Gedurende het hele jaar biedt Burgers' Zoo stageplaatsen aan op de verschillende afdelingen in de dierverzorging. MBO-studenten van de opleiding dierverzorging kunnen hiervoor een aanvraag indienen. Let op: er zijn altijd veel gegadigden en we hebben maar een beperkt aantal plaatsen. Wij geven de voorkeur aan blokstages van minimaal 4 dagen per week.

Ongeveer vijf tot zes maanden voorafgaand aan de start van de eventuele stage kun je jouw aanvraag indienen. Te vroeg ingediende stages worden niet in behandeling genomen.

Enkele maanden voordat de eventuele stage begint vindt er een selectie plaats van de aanvragers en wordt er een aantal studenten uitgenodigd om op gesprek te komen.

Aanvangstijd van april tot en met oktober is 07.00 uur, van november tot en met maart is de aanvangstijd 07.30 uur. Het is een voorwaarde om op tijd te beginnen dus bedenk vooraf of je hier op tijd aanwezig kunt zijn. Houd hierbij zo nodig rekening met het openbaar vervoer. 

Voor eventuele logeeradressen in de buurt dien je zo nodig zelf te zorgen.

Stages horeca

Stages horeca

Binnen de Horeca zijn er mogelijkheden voor een stage van minimaal één maand. Studenten die een vakopleiding volgen, kunnen hiervoor een aanvraag indienen. Aanvangstijd is vanaf 09.00 uur; de eindtijd kan variëren tot uiterlijk 23.00 uur. Ook hier geldt dat het een voorwaarde is om op tijd te beginnen dus bedenk vooraf of je hier op tijd aanwezig kunt zijn.

 

Onderzoeksstages of afstudeerstages

Het aanbod van onderzoeksstages en afstudeerstages op HBO of universitair niveau is beperkt binnen Burgers' Zoo. Per aanvraag zal er gekeken worden of er mogelijkheden zijn.

 

Stageplaats Technische Dienst

Binnen de Technische Dienst zijn er het hele jaar door stageplaatsen voor MBO studenten. Het gaat om een uitvoerende stage op het gebied van bouw-, timmer-, schilder-, constructie-, electro- of meet en regel werkzaamheden.

Stages bij overige afdelingen

Stages bij overige afdelingen

Op andere afdelingen binnen Burgers' Zoo zijn er enkele mogelijkheden voor stageplaatsen. E.e.a. hangt vanzelfsprekend samen met de opleiding die je volgt, de periode waarin je stage moet lopen en op welke afdeling je stage wilt lopen. Daarnaast moet je opdracht/onderzoek aansluiten bij onze vraag en mogelijkheden. Helaas zijn stages en/of afstudeeropdrachten bij de Receptie niet mogelijk.

 

Snuffel-, maatschappelijke- of andere kortdurende stages

Aanvragen van stages voor één dag (snuffelstages) of korter dan 6 weken zijn niet mogelijk bij Burgers' Zoo. Dit vanwege veiligheid (dierverzorging) en tijdsdruk van de leidinggevenden.

 

Werkervaringsplekken

Binnen Burgers' Zoo zijn er beperkte mogelijkheden voor werkervaringsplaatsen. Binnen de dierverzorging is dit niet mogelijk vanwege de veiligheid en de diverse protocollen. Voor andere afdelingen zal per aanvraag gekeken worden of er mogelijkheden zijn.

Solliciteer voor een stageplek