Stages dierverzorging

Solliciteer direct Solliciteer direct

Gedurende het hele jaar biedt Burgers' Zoo stageplaatsen aan op de verschillende afdelingen in de dierverzorging. MBO-studenten van de opleiding dierverzorging kunnen hiervoor een aanvraag indienen. Let op: er zijn altijd veel gegadigden en we hebben maar een beperkt aantal plaatsen. Wij geven de voorkeur aan blokstages van minimaal 4 dagen per week.

Ongeveer vijf tot zes maanden voorafgaand aan de start van de eventuele stage kun je jouw aanvraag indienen. Te vroeg ingediende stages worden niet in behandeling genomen.

Enkele maanden voordat de eventuele stage begint vindt er een selectie plaats van de aanvragers en wordt er een aantal studenten uitgenodigd om op gesprek te komen.

Aanvangstijd van april tot en met oktober is 07.00 uur, van november tot en met maart is de aanvangstijd 07.30 uur. Het is een voorwaarde om op tijd te beginnen dus bedenk vooraf of je hier op tijd aanwezig kunt zijn. Houd hierbij zo nodig rekening met het openbaar vervoer. 

Voor eventuele logeeradressen in de buurt dien je zo nodig zelf te zorgen.

Solliciteer hier voor een stageplek!

Over jou
Over de stage en je opleiding