Plek in het dierenrijk

Kea’s zijn papegaaien, waarvan er al met al zo’n 400 soorten zijn. Kenmerken van papegaaien zijn hun kromme snavel met een extra gewricht in de bovensnavel en hun voeten waarvan twee tenen naar voren wijzen en twee naar achteren.

Eigenschappen van de Kea

Bijzonder gedrag

Bijzonder gedrag

Kea’s zijn sociaal, intelligent en nieuwsgierig. Deze vogels kennen een rangorde binnen hun groep, iets wat bij niet veel vogels voorkomt. Bovendien werken kea’s samen en vertonen spelgedrag. Alles wat nieuw is, wordt met de sterke snavel uitvoerig onderzocht. Kea’s slopen bijvoorbeeld graag de rubberen isolatiestrips van auto’s. 

Wist u dit al over kea’s?

 • In de lente eten kea’s op Nieuw-Zeeland vooral jonge bladknoppen, in de herfst eten ze veel bessen. Indien mogelijk, nemen ze graag energie- en eiwitrijk voedsel, zoals kleinere prooidieren of aas.
 • Omdat kea’s zo slim zijn, zijn onderzoekers heel geïnteresseerd in hun gedrag. Behalve in dierentuinen wordt de vogel in Europa daarom soms ook door universiteiten gehouden, voor gedragsonderzoek.
 • Een kea komt naakt en blind uit het ei. Pas op de leeftijd van ongeveer 13 weken verlaat hij zijn broedholte.  
 • De naam ‘kea’ danken deze vogels aan hun roep, één van de opvallende geluiden die ze kunnen produceren. 
Over de voortplanting

Over de voortplanting

In tegenstelling tot de meeste andere papegaaien zijn kea’s niet monogaam. Eén mannetje paart met meerdere vrouwtjes. Tussen de mannetjes onderling heerst behoorlijke concurrentie om de gunst van de vrouwtjes. Het vrouwtje bebroedt de eieren in haar eentje. Omdat het vrouwtje tijdens de broed en daarna als de jongen nog klein zijn het nest nauwelijks verlaat, wordt ze over een periode van maar liefst drie maanden gevoerd door het mannetje. De meest populaire mannetjes zijn behoorlijk druk, omdat ze meerdere vrouwtjes van voedsel moeten voorzien!     

Eén met de natuur

Eén met de natuur

Kea’s leven in een koud klimaat. Ze komen alleen voor op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland, waar ze vooral in bergachtig gebied leven. In de zomer en herfst verblijven ze doorgaans boven de boomgrens, in de winter trekken ze zich terug in de bergbossen. Niet alleen hun leefgebied verandert in de loop van het jaar, maar ook hun voedsel. Ze kunnen zich niet veroorloven om heel kieskeurig te zijn, omdat hun natuurlijk habitat nogal voedselarm is. 

Bedreiging en bescherming

Bedreiging en bescherming

Het verspreidingsgebied van de kea is vrij klein. Vroeger werd bovendien op deze vogels gejaagd. Ze waren in het verleden niet geliefd, omdat ze een enkele keer schapen verwonden, ook al komen ze vooral op zieke of al gewonde schapen af. Kea’s zijn al sinds halverwege de twintigste eeuw beschermd. Hoewel hun populatie met enkele duizenden vogels relatief klein is, blijft hun aantal nu stabiel. Sinds een tijdje is ook hun imago verbeterd, omdat men in zich in Nieuw-Zeeland realiseert, dat deze speelse vogels een toeristische trekpleister zijn.  

 • <

  <Onbekend >

  >
 • <

  <Niet bedreigd >

  >
 • <

  <Bijna bedreigd >

  >
 • <

  <Kwetsbaar >

  >
 • <

  <Bedreigd >

  >
 • <

  <Ernstig bedreigd >

  >
 • <

  <Uitgestorven in het wild >

  >
 • <

  <Uitgestorven >

  >

Nieuws over de Kea

De kea’s in het Park

In Burgers’ Park woont één koppel kea’s. In de vroege lente van 2017 hebben ze voor het eerst met succes jongen grootgebracht. Dat de eieren zeer vroeg in het jaar waren gelegd, is niet zo vreemd, want kea’s broeden ook in hun natuurlijk verspreidingsgebied bijna het hele jaar door, ondanks de kou. In dierentuinen broeden kea’s juist graag tegen het einde van de winter of begin van de lente. Kea’s zijn uiteraard winterhard, en dus ook in het koudere jaargetijde regelmatig in het buitenverblijf te zien.

Normaliter krijgen de kea’s één keer per dag voedsel, maar als er jongen zijn, wordt vaker voedsel aangeboden. Hun menu bevat verschillende zaden van het gangbare papegaaienvoer, fruit en gemalen vlees met vitaminen. Het favoriete maaltje van onze kea’s is echter witlof.

De intelligentie van de kea’s wil graag worden geprikkeld! Daarom passen de verzorgers allerlei verblijfsverrijking toe. Daarbij worden tijdelijk voorwerpen toegevoegd aan het verblijf. Die kunnen de slimme papegaaien onderzoeken, ermee stoeien of helemaal kapot maken! Een kartonnen doos, een emmer, PVC buizen van verschillende diktes… wat je ook in het verblijf doet, de kea’s hebben er altijd plezier mee!