Eén momentje voor een bewuste keuze…

Wij maken gebruik van cookies om jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Wij verzoeken je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze. Lees hoe wij met privacy en cookies omgaan.

Dieren en het coronavirus
Terug

Dieren en het coronavirus

maandag, 23 maart 2020
Dieren en het coronavirus

We krijgen veel vragen met betrekking tot corona en het risico voor onze dieren. Algemeen kan worden gesteld dat enkele diersoorten ook ziek kunnen worden van corona. Wij stellen dan ook alles in het werk om onze dieren, ook in deze onzekere tijd, optimaal te verzorgen en gezond door deze crisis heen te helpen. Voor meer informatie met betrekking tot dieren en corona verwijzen wij je naar de website van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, www.nvddierentuinen.nl. Daar vindt u de actuele antwoorden op de meest gestelde vragen over het virus en onze dieren. We verzamelden een aantal van de vragen en antwoorden hieronder:

Vragen en antwoorden:

Kunnen dieren ziek worden van het nieuwe coronavirus?
Dat zou mogelijk kunnen zijn bij een aantal diersoorten. Bij enkele apensoorten is dit inmiddels wetenschappelijk vastgesteld. We moeten er daarom rekening mee houden dat alle apensoorten (primaten) gevoelig zijn voor corona.

En hoe is dit voor andere diersoorten?
Op dit moment is er geen bewijs dat andere dieren ziek kunnen worden van dit virus. Wij volgen de wetenschappelijke onderzoeken op dit gebied nauwgezet. Tevens volgen we nauwgezet de berichtgeving vanuit het RIVM hierover.

Ziet het ziektebeeld bij de besmette apen er dan hetzelfde uit als bij mensen?
De verschijnselen van besmette apen zijn vergelijkbaar met de verschijnselen bij mensen. Ook bij dieren is de conditie van het dier vóór de besmetting met het nieuwe coronavirus van belang. Dieren waarop getest is, die in goede conditie waren, kregen milde verschijnselen tot longontstekingen. Gelukkig hebben we in de dierentuinen over het algemeen dieren die in goede tot zeer goede conditie zijn.

Als apen besmet zijn, kunnen zij dan andere dieren besmetten?
Ja, als de dieren ziek worden van het virus, is ook aangetoond dat ze het virus kunnen uitscheiden, net als bij mensen. Dan kunnen zij, in principe, andere dieren die gevoelig zijn voor het virus besmetten, dus ook mensen. Uiteraard dragen dieren alleen de ziekte over als ze in directe omgeving van elkaar verblijven.

Als de dieren het hebben gehad, zijn ze dan ook beschermd tegen een nieuwe infectie van ditzelfde virus?
Ja, uit recent wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de apen, net als bij mensen, na besmetting, immuniteit hebben opgebouwd. Dat betekent dus dat ze daarna beschermd zijn, niet meer ziek kunnen worden van dit virus en het niet meer over kunnen brengen op andere dieren.

Kan het nieuwe coronavirus via de vacht van dieren worden overgedragen op mensen?
Er zijn geen aanwijzingen dat dieren op deze wijze een rol spelen in de verspreiding van het virus, maar voorzichtigheid hierin is wel belangrijk. Handen wassen na het aanraken van de dieren en niet laten likken zijn de normale hygiëne maatregelen voor de omgang met dieren en gelden nu dus ook.

Als jullie nu een dier hebben met verschijnselen van het coronavirus, wat doen jullie dan?
Uiteraard zullen we het dier zo goed mogelijk verzorgen met als doel het dier weer zo snel mogelijk beter te laten worden. Vanaf het moment dat een dier ziek is zullen we extra alert zijn op verspreiding van het virus naar andere dieren of onze verzorgers. De maatregelen kunnen per diersoort anders zijn.
Het huidige coronavirus is voorlopig aangewezen als meldingsplichtige ziekte. Dat betekent dat wij, naast de behandeling van het dier, ook verplicht zijn de verdenking te melden bij de autoriteiten. De gezondheid van onze dieren en dierverzorgers is onze grootste prioriteit op dit moment.

Zijn er al dieren in dierentuinen besmet met corona?
Op dit moment is binnen de NVD tuinen nog geen dier met verschijnselen van corona.

Is het dan niet gevaarlijk de dieren te verzorgen?
Onze verzorgers hanteren altijd al strikte hygiëne protocollen en zoveel mogelijk ‘hands off’. De situatie is nu wat dat betreft niet anders dan anders. Ook het werken met beschermende maatregelen is voor onze apen verzorgers gebruikelijk.

Reacties


Meer nieuws


Regulerend regenwoud

Regulerend regenwoud

donderdag, 26 maart 2020

Het heeft nogal wat voeten in de aarde om tropische planten in Nederland te laten overleven. Afgezien van de lucht zijn de twee basisbehoeften van planten - zonlicht en water - in hoeveelheden hier totaal anders dan waar ze van origine voorkomen. In het ‘gesloten’ systeem van de Bush worden die natuurlijke omstandigheden zo goed mogelijk nagebootst. Afgelopen jaar nog is de regeninstallatie verbeterd.

Lees meer
Neushoorn op de vlakte

Neushoorn op de vlakte

zondag, 22 maart 2020

Nu is het dan eindelijk zo ver en mag neushoornjong Rolf de Safarivlakte op, maar waarom duurt dit eigenlijk zo lang?

Lees meer
Cactusfeest

Cactusfeest

zondag, 22 maart 2020

Elk jaar tussen half mei en eind juni is het weer zo ver: de cactussen in Burgers’ Desert staan in bloei. 

Lees meer