Eén momentje voor een bewuste keuze…

Wij maken gebruik van cookies om jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Wij verzoeken je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze. Lees hoe wij met privacy en cookies omgaan.

Kikkers beschermen in West-Afrika
Terug

Kikkers beschermen in West-Afrika

vrijdag, 16 mei 2014
Kikkers beschermen in West-Afrika

Ik heb het voorrecht om in een nationaal park geboren te zijn. Mijn vader was daar opzichter en zijn werk heeft me in contact gebracht met de levende natuur. Dagelijks zag ik antilopen bij onder water gelopen vlaktes, buffels met elkaar vechten of hoorde ik ’s nachts leeuwen brullen. Ik groeide op met liefde voor de wilde dieren en de natuur. Toch is mijn voorliefde voor amfibieën nog maar net begonnen. In 2006, toen ik bezig was om mijn doctoraalonderzoek te doen, werd ik voor het eerst geconfronteerd met het feit dat amfibieën wereldwijd massaal uitsterven. Ik was bezorgd en getroffen door een gevoel van noodzaak om kikkers te redden.

De eerste amfibieënbioloog van Ghana

Als eerste amfibieënbioloog in mijn land Ghana, ben ik begonnen om een zo actueel en uitgebreid mogelijke lijst van alle amfibieën in Ghana te maken. In de loop van mijn veldwerk ontdekte ik enkele soorten die nog niet eerder beschreven waren. Ook herontdekte ik amfibiepopulaties waarvan we dachten dat ze uitgestorven waren. Hierbij hoorde ook de ‘Togo slippery frog’. Van deze soort werd gedacht dat zij vier decennia geleden uitgeroeid was. Het was bovendien een uitzonderlijk zeldzame kikker die ook nog genetisch behoorlijk afwijkend was van andere amfibieën. Het fluitende geluid van deze kikker maakt hem meteen geliefd bij hen die het horen. Sinds 2007 is het mijn hoogste prioriteit om te voorkomen dat hij uitsterft.

Met uitsterven bedreigd

De Togo slippery frog wordt met uitsterven bedreigd door jacht en  habitatvernietiging. Het vlees van de kikker is een delicatesse voor de plaatselijke gemeenschappen. Zijn leefgebied aan de oevers verdwijnt door exploitatie van mineralen als goud en bauxiet en omdat er hout wordt gekapt. Om deze kikker te redden heb ik in West-Afrika de eerste amfibieën non-profit organisatie gesticht (Herp Conservation, Ghana) in eerste instantie om bewustwording te creëren bij het publiek.

Conservation Evangelism

West-Afrika is een erg moeilijke regio om de bescherming van amfibieën op poten te zetten. Er heerst grote armoede en daarom is de levensstandaard niet bevorderlijk voor natuurbescherming; niemand geeft om behoud van soorten wanneer je zelf honger hebt. Bovendien zijn de plaatselijke gemeenschappen erg religieus en vaak sceptisch wat betreft ideeën die buiten hun eigen religieuze opvattingen vallen. Om ervoor te zorgen dat men in plaatselijke gemeenschappen soorten wil beschermen, heb ik een uniek natuurbeschermingsprogramma ontwikkeld; Conservation Evangelism. Dit programma gebruikt wetenschappelijk bewijs met betrekking tot religieuze standpunten om mensen op te leiden en te inspireren voor veranderingen die gunstig zijn voor natuurbehoud. Conservation Evangelism verleent mij toegang tot kerken en moskeeën om natuurbeschermingseducatie te begeleiden en om religieuze leiders te trainen om natuurbehoud in hun werk op te nemen. Door Conservation Evangelism heb ik het publiek succesvol betrokken bij natuurbescherming en ik ben ervan overtuigd dat dit een succesvolle methode is om op het platteland van Afrika beschermingsprogramma’s te laten werken. Mijn vrijwilligers en ik hebben ervoor gezorgd dat er aanzienlijk minder kikkersoorten worden geconsumeerd. We hebben hun habitatten kunnen beschermen en herstellen. De populatie van de ernstig bedreigde Togo slippery frog in Ghana is nu zelfs stabiel.

Het trainen van amfibiebiologen voor de toekomst

Het trainen en uitrusten van de volgende generatie van natuurbeschermers en wetenschappers is een essentieel deel van mijn werk en ligt me na aan het hart. Daarom is er een speciale regeling ontwikkeld door mijn team voor ongediplomeerde en gediplomeerde studenten om hun ervaringen in het veld te verrijken en om toezicht te houden op de amfibieënbiologie en -bescherming. Door dit programma zijn er aanzienlijk meer amfibiebiologen in Ghana bijgekomen. Het succesverhaal is nu al overgenomen in regio’s rond West-Afrika.

Toezicht houden en informatie verzamelen

Als deel van mijn strategie in plaatselijke gemeenschappen houd ik toezicht op de resultaten, zodat ik kan zien of door middel van deze strategieën het beoogde doel bereikt wordt. In dit verband is informatie van derden erg belangrijk voor het verifiëren van de successen. En anders wel om te zien hoe religieuze leiders, die geprofiteerd hebben van deze programma’s, natuurbehoud uitdragen in hun preken en welk effect dit heeft op de attitude van mensen. Verder begeleid ik ook toezichtprogramma’s met mijn vrijwilligers om ontwikkelingen in de populatie van de Togo slippery frog en andere amfibieën vast te stellen.

Reacties


Meer nieuws


Kweken met zwaluwstaartjuffertjes

Kweken met zwaluwstaartjuffertjes

vrijdag, 25 september 2020

In het koraalrifbassin wonen ruim zestig soorten vissen. Eén van de soorten is het zwaluwstaartjuffertje, met de prachtige wetenschappelijke naam Acanthochromis polyacanthus.

Lees meer
Hoera, leeuwen geboren!?

Hoera, leeuwen geboren!?

vrijdag, 18 september 2020

Het is natuurlijk altijd goed nieuws als er dieren geboren worden. De verzorgers waren dan ook blij verrast dat er op 27 juli, aan het eind van de dag, twee leeuwenwelpen waren gespot. Blijheid maakte meteen plaats voor zorgen, want de jongen waren in de groep geboren. Normaal zondert een leeuwin zich vlak voor de geboorte van de groep af. Zo kan ze in alle rust te werpen en voegt ze zich weken later weer bij de groep als de jongen kunnen zien en lopen. Dat was hier niet het geval; wat nu?

Lees meer
De Rode Lijst zegt het al… of niet?

De Rode Lijst zegt het al… of niet?

vrijdag, 11 september 2020

Of dier- en plantensoorten bedreigd zijn en in welke mate, ziet men terug in de Rode Lijst. De lijst wordt samengesteld door wetenschappers die deel uitmaken van de werkgroepen van IUCN, de natuurbehoudstak van de Verenigde Naties.

Lees meer