Eén momentje voor een bewuste keuze…

Wij maken gebruik van cookies om jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Wij verzoeken je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze. Lees hoe wij met privacy en cookies omgaan.

Onze activiteiten betreffende maatschappelijk verantwoord ondernemen in 2018
Terug

Onze activiteiten betreffende maatschappelijk verantwoord ondernemen in 2018

woensdag, 17 april 2019
Onze activiteiten betreffende maatschappelijk verantwoord ondernemen in 2018

Ieder jaar wordt door de KAM/Green Key coördinator een jaarverslag geschreven met daarin aangegeven wat de stand van zaken is en welke ontwikkelingen hebben plaats gevonden op de huidige en lopende zaken betreffende MVO en duurzaam ondernemen.

Koninklijke Burgers’ Zoo kent 5 normen en waarden die vertegenwoordigen wat wij als dierentuin het meest belangrijk vinden en geven een strategisch kader bij de keuzes die wij maken:

  1. Het welzijn van de dieren staat voorop
  2. Zo natuurlijk en duurzaam als mogelijk is
  3. Bezoekers zijn belangrijk
  4. Verwonderen is bijzonder
  5. Innovatie is leuk en van levensbelang

In onze visie beschrijven wij hoe wij tegen de toekomst aan kijken en wat de toegevoegde waarde is van Burgers' Zoo. Wij hebben de volgende visie gedefinieerd:

 'Natuur en natuurbeleving zijn essentieel voor het welzijn van mensen. Het contact met de natuur heeft een direct positief effect op mensen en een blijvend effect op houding en gedrag jegens de natuur. Het directe contact met de natuur wordt steeds zeldzamer en Burgers’ Zoo zal een steeds belangrijkere rol kunnen vervullen in het verbinden van de mens met de natuur.'  

In de missie hebben wij gedefinieerd waarom Burgers' Zoo er is en wat onze drijfveer is: 

'Wij zien het als onze missie om (bedreigde) dieren te beschermen en te behouden en zo veel mogelijk mensen de verwonderlijke wereld van de natuur te laten beleven om ze daarmee te inspireren, iets mee te geven, zo mogelijk hun gedrag te beïnvloeden en ze samen te laten genieten van alles wat de natuur ons geeft.'

Gouden gradatie: The Green Key

Sinds de oprichting van de Green Key voor de toeristisch-recreatieve sector in 2004 mag Burgers’ Zoo de gouden gradatie voeren, dankzij de inzet van het gehele park. Elke deelnemer aan de Green Key is verplicht om aan alle vaste normen te voldoen. Daarnaast bepaalt de mate waarin aan optionele voorwaarden wordt voldaan of een organisatie de bronzen, zilveren of gouden gradatie mag voeren. Doel en streven voor Burgers’ Zoo is het behouden van het gouden certificaat. Naast het minimaal voldoen aan wetgeving willen wij steeds een stapje verder in het duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Maatschappelijke betrokkenheid 

Op diverse gebieden is Burgers’ Zoo maatschappelijk betrokken. We werken samen met Stichting Ambulancewens Nederland, Stichting Shamajo, Stichting De Opkikker, Stichting Arnhemse Uitdaging, Make a Wish Foundation, Dream Foundation en we organiseren elk jaar Dreamnight at the Zoo. We ondersteunen natuurbeschermers als één van de hoofdsponsors van de Stichting Future for Nature. We hebben onze eigen Lucie Burgers Stichting, die beurzen verstrekt aan biologen wier onderzoek een relatie heeft met natuurbehoud.

Natuurbescherming

Sinds eind jaren ’80 is het park tevens betrokken bij het management van een groot natuurgebied in het Midden-Amerikaanse Belize, dat inmiddels een oppervlakte kent van 400 vierkante kilometer: ruim zeven maal de oppervlakte van Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Deze betrokkenheid zorgt ervoor dat rangers iedere dag het natuurgebied bewaken, kwetsbare dieren weer in de natuur uitgezet worden en er lesprogramma’s zijn om de kinderen in Belize te vertellen over dit project. Omdat Mangroves wereldwijd bedreigd worden terwijl ze een essentiële functie voor de natuur hebben, willen we met de Mangrove in ons park een stukje bewustwording en beleving creëren bij onze bezoekers. Hiernaast werken we samen met een uitzendbureau waarbij mensen met een arbeidsbeperking kunnen worden ingezet voor werkzaamheden binnen Burgers’ Zoo. Merchandise werkt samen met een sociale werkplaats, waar artikelen worden gemaakt, die in de winkel verkocht worden.

In 2018 is het Green Key Team diverse keren bij elkaar gekomen om het maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de hele organisatie van Burgers’ Zoo actueel, scherp en draaiende te houden. Aan de hand van een agenda worden de stand van zaken, (nieuwe) ontwikkelingen, veranderingen en verbeteringen doorgenomen en besproken.

Ontwikkelingen en verbeteringen

Horeca

De horeca is zoveel als mogelijk overgestapt naar milieuvriendelijke schoonmaakproducten met doseersysteem. De vaatwassers hebben een doseersysteem gekregen. In het Safari Meeting Centre worden geen koffiekannen meer gevuld, maar er is een koffie corner. Dit voorkomt het weggooien van vele liters koffie. Melk en suiker zitten in kom en kan, dus geen mono-verpakkingen meer. Een reductie in de kosten is binnen de Horeca zichtbaar. Er worden geen bonnetjes meer uitgedraaid als de bezoeker dit niet wenst. Wij kopen misbaksels van brood, wat anders weggegooid zou worden. Er worden meer vegetarische gerechten uitgeprobeerd en aangeboden. De plastic rietjes zijn vervangen door biologisch afbreekbare papieren rietjes.

Educatie

Binnen educatie heeft er een Masterclass ‘Conservation Biology in dierentuinen’ plaats gevonden als verdieping van de beroepsopleiding van toekomstige biologen. De kinderclub heeft als onderwerp duurzaamheid/afval besproken en een video opgenomen voor de actie ‘Nederland schoon’. Wij boden in 2018 een platform en werken samen met o.a. Save Our Sharks NL en Gorilla Stichting Nederland. In 2018 hebben tevens meer dan 160 schoolklassen op locatie een les gekregen voor een bewust zeer lage prijs. Op die manier kunnen ook scholen met minder budget een professionele les over dieren en natuurbehoud boeken.

De Stichting Vrijwilligers van Burgers’ Zoo, met ongeveer 200 vrijwilligers, behaalt veel resultaten op natuureducatie-gebied. Sommige vrijwilligers hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. De goede opleiding en begeleiding van de vrijwilligers door Burgers’ Zoo zorgt in sommige gevallen voor doorstroom naar betaald werk. Daarnaast geeft het vrijwilligerswerk voldoening en het idee om zich nuttig in te zetten voor de maatschappij. Voor sommige vrijwilliger is hun taak en de daaruit resulterende contacten een soort sociaal vangnet geworden.

Communicatie

Aan communicatie hebben we persberichten verzonden over de uitbreiding van de grond met 110 km2 in Belize en de uitreiking van de Future For Nature Awards, waarbij Doutzen Kroes eregast was, samenwerking met de NS (combi-ticket voordelig geprijsd), deelname aan de Veluwe Express, de intentieverklaring voor een onderzoek naar een warmtenet met diverse partijen en zorginstelling Bartimeus bewerkt hout van Burgers’ Zoo. Al ons drukwerk is FSC-papier. Er is een mailing verstuurd naar al onze leveranciers, een nieuwsbrief waarin we vertellen wat we allemaal doen op het gebied van MVO. We kopen nu vlaggen in, die zijn gemaakt van gerecyclede petflessen.

Water- en energieverbruik

Wat waterverbruik en energieverbruik betreft, proberen we op verschillende manieren aan reductie te werken. Denk aan sensorkranen, regenwater dat wordt gebruikt als spoelwater voor toiletten, een WKO-systeem, een waterbesparingsplan is geschreven, we nemen groene stroom en gas af, gebouwbeheerssysteem, steeds meer led. Een energieproject moet ervoor gaan zorgen dat stroom en gas gaan afnemen, onder andere door op diverse plaatsen tussenmeters te plaatsen, waarmee het verbruik beter in de gaten kan worden gehouden. Er zijn 750 zonnepanelen op het dak van het Safari Meeting Centre geplaatst. Door nieuwbouw wordt er bespaard op energie, water en gas door o.a. betere isolatie en geen lekkages. Er zijn 4 tonnen van 20 kuub geplaatst voor het opvangen van regenwater om onze vijvers te vullen en het omliggende gebied te besproeien, zodat er geen stadswater meer gebruikt hoeft te worden.

Dieren- en plantenafdeling

Binnen de dieren- en plantenafdeling koopt men brood in voor de dieren, wat anders weggegooid zou worden. Er zijn diverse nestkasten voor mussen en vleermuizen in het park geplaatst, om de populatie op peil te houden. Er is een bloemenweide ingezaaid naast de Mangrove. Voor het schietteam is er nu munitie die minder milieubelastend is.

Reacties


Meer nieuws


Kweken met zwaluwstaartjuffertjes

Kweken met zwaluwstaartjuffertjes

vrijdag, 25 september 2020

In het koraalrifbassin wonen ruim zestig soorten vissen. Eén van de soorten is het zwaluwstaartjuffertje, met de prachtige wetenschappelijke naam Acanthochromis polyacanthus.

Lees meer
Hoera, leeuwen geboren!?

Hoera, leeuwen geboren!?

vrijdag, 18 september 2020

Het is natuurlijk altijd goed nieuws als er dieren geboren worden. De verzorgers waren dan ook blij verrast dat er op 27 juli, aan het eind van de dag, twee leeuwenwelpen waren gespot. Blijheid maakte meteen plaats voor zorgen, want de jongen waren in de groep geboren. Normaal zondert een leeuwin zich vlak voor de geboorte van de groep af. Zo kan ze in alle rust te werpen en voegt ze zich weken later weer bij de groep als de jongen kunnen zien en lopen. Dat was hier niet het geval; wat nu?

Lees meer
De Rode Lijst zegt het al… of niet?

De Rode Lijst zegt het al… of niet?

vrijdag, 11 september 2020

Of dier- en plantensoorten bedreigd zijn en in welke mate, ziet men terug in de Rode Lijst. De lijst wordt samengesteld door wetenschappers die deel uitmaken van de werkgroepen van IUCN, de natuurbehoudstak van de Verenigde Naties.

Lees meer