Eén momentje voor een bewuste keuze…

Wij maken gebruik van cookies om jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Wij verzoeken je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze. Lees hoe wij met privacy en cookies omgaan.

Wereldprimeur voor Burgers' Ocean: Succesvolle toepassing anticonceptie bij vissen
Terug

Wereldprimeur voor Burgers' Ocean: Succesvolle toepassing anticonceptie bij vissen

maandag, 17 december 2018
Wereldprimeur voor Burgers' Ocean: Succesvolle toepassing anticonceptie bij vissen

Bioloog Max Janse en dierenarts Henk Luten van Koninklijke Burgers’ Zoo in Arnhem hebben voor het eerst ter wereld op succesvolle wijze anticonceptie toegepast bij een vissoort. Het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift publiceert op maandag 17 december 2018 online een artikel over de opmerkelijke wereldprimeur die baanbrekende gevolgen heeft voor de internationale kweekprogramma’s van vissoorten.

Het ontstaan van een luxesituatie in Arnhem

Internationale kweekprogramma’s voor haaien- en roggensoorten hebben als doel om genetisch gezonde aquariumpopulaties in stand te houden, zodat er geen dieren meer uit het wild gehaald hoeven te worden. Voor wat betreft de beschermde soorten kunnen daarnaast in de toekomst mogelijk zelfs dieren teruggezet worden in de natuur. Bij de gevlekte adelaarsroggen van de soort Aetobatus ocellatus waarvan Burgers’ Ocean de grootste kweker ter wereld is, was een luxesituatie ontstaan. Bij twee zeer succesvol kwekende vrouwen dreigde een oververtegenwoordiging van hun genetische materiaal in de Europese populatie adelaarsroggen.

Anticonceptie bij vissen

Eén van de volwassen vrouwen is succesvol verhuisd naar een ander Europees publieksaquarium met adelaarsroggen in de collectie. Bij de andere vrouw is voor het eerst ter wereld op succesvolle wijze anticonceptie toegepast door in de linker borstvin een anticonceptierietje te implanteren. Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat slechts eenmaal eerder een onsuccesvolle poging is gewaagd om een anticonceptierietje te implanteren bij twee vrouwelijke zoetwaterpijlstaartroggen van de soort Potamotrygon falkneri. Eén van beide vrouwtjes bleef ook met het rietje gewoon jongen produceren.

Baanbrekend werk

Bij veel zoogdiersoorten wordt anticonceptie door middel van het implanteren van een anticonceptierietje al jarenlang succesvol toegepast. Bij vissoorten is het pas de eerste keer dat deze methode succesvol is geïmplementeerd. Deze doorbraak heeft verstrekkende gevolgen voor de Europese kweekprogramma’s van diverse vissoorten. Met deze extra methode van populatiebeheer kunnen de programma’s nog gerichter worden gemanaged.

Onderzoek
Onderzoek doen vormt één van de hoofddoelen van ons park. We zien het als onze missie om (gedrags)onderzoek te faciliteren en initiëren om zo de kennis over dieren en hun natuurlijke omgeving te vergroten.

Meer over onderzoek in Burgers' Zoo

Reacties


Meer nieuws


Belangrijke informatie

In ons park nemen we verschillende maatregelen om de gepaste afstand van 1,5 meter te kunnen garanderen. Zo hanteren we een maximum aantal bezoekers per dag. Om dit maximum te bewaken, is het noodzakelijk dat alle bezoekers (ook abonnementhouders) op voorhand online toegang tot het park reserveren.