Eén momentje voor een bewuste keuze…

Wij maken gebruik van cookies om jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Wij verzoeken je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze. Lees hoe wij met privacy en cookies omgaan.

Zo goed mogelijk voorbereiden
Terug

Zo goed mogelijk voorbereiden

vrijdag, 18 januari 2019
Zo goed mogelijk voorbereiden

We hopen natuurlijk dat de geboorte van de zeekoe voorspoedig verloopt en dat het jong al snel zelfstandig adem haalt en vervolgens al spoedig gaat drinken bij zijn moeder. Dat is uiteraard het ideale scenario. Maar het is ook best een beetje spannend, omdat je nooit exact kunt voorspellen hoe de geboorte gaat verlopen. Bovendien is dit pas het eerste jong van een nog relatief jong vrouwtje. Dat levert altijd iets meer risico op dan bij een dier dat meer ervaring heeft.

Scenario's uitwerken

Daarom zijn de biologen, dierverzorgers en dierenarts van Burgers’ Zoo zich al enige tijd zo goed mogelijk aan het voorbereiden. Zo hebben een aantal betrokken medewerkers uitvoerig met elkaar overlegd wat de mogelijke scenario’s allemaal zouden kunnen zijn en deze scenario’s uitgewerkt op papier. Wat gaan we doen in het ene geval en wat doen we als het toch volgens een ander scenario verloopt? Het is onmogelijk om je op alles voor te bereiden en uiteindelijk zal het drachtige vrouwtje het belangrijkste werk natuurlijk zelf moeten uitvoeren.

Toch hebben we heel diverse voorzorgsmaatregelen genomen. Graag lichten we enkele voorbereidingen toe om te illustreren dat het voor ons park een belangrijke gebeurtenis is, waar we ons zo goed mogelijk op willen voorbereiden.

Leren van ervaring van andere dierenparken

Voor de Caribische zeekoe is er allereerst een Europees fokprogramma, dat wordt gecoördineerd door de dierentuin van Neurenberg (Duitsland). Via de coördinator van het fokprogramma en ook via de dierentuin van Odense (Denemarken), waar veel ervaring is met zeekoeiengeboortes, hebben we veel waardevolle informatie opgevraagd en ontvangen. Met name ook de praktijkervaring van biologen en dierverzorgers uit Odense is heel belangrijk, aangezien zij al diverse zeekoeiengeboortes hebben meegemaakt en dus een helder beeld kunnen schetsen hoe alles bij hen in het werk is gegaan.

Uit voorzorg hebben we speciale puppymelk ingeslagen die ook wordt gebruikt bij pasgeboren honden. Ervaringen uit Odense en andere dierentuinen tonen aan dat de jonge zeekoeien hier goed op groeien, mocht er onverhoopt een scenario ontstaan waarin de moeder haar jong niet kan of wil voeden. Het spreekt voor zich dat wij hopen en zeker zullen stimuleren dat de moeder het jong zelf laat drinken aan de tepels die ze vlak achter haar vinnen heeft zitten.

Daarnaast zijn we ook bezig met het verzamelen van materiaal, waarmee we moeder en jong eventueel zouden kunnen afscheiden van de vader, in het geval dat het volwassen mannetje zich te opdringerig gaat gedragen naar moeder en jong. De kans hierop is niet groot, maar ook hier geldt dat we ons zo goed mogelijk willen voorbereiden op alle mogelijke scenario’s. Met een speciaal zeil zouden we ons bassin van één miljoen liter water tijdelijk in twee verschillende delen kunnen opsplitsen.

Houten steiger

Tenslotte zijn we ook druk in de weer met de constructie van een speciale houten steiger, waarvan de traptreden gedeeltelijk tot onder water doorlopen. Met behulp van deze constructie en een bijbehorende takelinstallatie zouden we het jong met hulp van dierverzorgers uit het water kunnen halen, mocht dit echt noodzakelijk zijn. Ook zouden we het jong vanaf de steiger een stuk makkelijker dagelijks flesvoeding kunnen geven, mocht er geen andere optie zijn.

En zo zijn er nog veel meer grotere en kleinere maatregelen die we treffen, allemaal ter voorbereiding op de hopelijke aanstaande geboorte. U ziet dat we ons zo goed mogelijk proberen voor te bereiden op wat komen gaat, al is het onmogelijk om alles vooraf te kunnen voorzien natuurlijk. In ieder geval geldt dat een goede voorbereiding hopelijk het halve werk is en we zo min mogelijk aan het toeval willen overlaten!

Er is een zeekoe drachtig!
Wil je alles weten van de aanstaande geboorte van een zeekoejong? Lees alles over de drachtige zeekoe op de speciale actiepagina. 

Alles over de drachtige zeekoe

Reacties


Meer nieuws


Belangrijke informatie

In ons park nemen we verschillende maatregelen om de gepaste afstand van 1,5 meter te kunnen garanderen. Zo hanteren we een maximum aantal bezoekers per dag. Om dit maximum te bewaken, is het noodzakelijk dat alle bezoekers (ook abonnementhouders) op voorhand online toegang tot het park reserveren.