Eén momentje voor een bewuste keuze…

Wij maken gebruik van cookies om jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Wij verzoeken je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze. Lees hoe wij met privacy en cookies omgaan.

EAZA - European Association of Zoos and Aquaria

Koninklijke Burgers' Zoo is samen met meer dan 300 dierentuinen in Europa verenigd in de European Association of Zoos and Aquaria (EAZA). Dit internationale samenwerkingsverband is in 1992 opgericht en heeft de missie om Europese dierentuinen met elkaar te laten samenwerken, op het gebied van educatie, onderzoek en conservatie.

Een belangrijke functie van een modern dierenpark is het creëren van bewustwording, maar daarnaast zeker ook het actief beschermen van dieren en natuur. Naast het informeren en bewust maken van het miljoenenpubliek worden er elke campagne ook grote geldbedragen ingezameld, die door deze dierentuinbezoekers vrijwillig worden gedoneerd aan concrete projecten binnen de EAZA-campagne.

1. Bewustwording creëren 

De EAZA organiseert jaarlijks campagnes om een dringend probleem op het gebied van natuurbehoud onder de aandacht te brengen. Een belangrijke functie van een modern dierenpark is het creëren van bewustwording: allereerst van de schoonheid van dieren en natuur, maar daarnaast zeker ook van de noodzaak om dieren en natuur actief te beschermen. In het kader van educatie door recreatie krijgen dierenparkbezoekers de gelegenheid om wilde dieren te zien, te beleven en er over te leren. Zo zijn de dieren in dierenparken en aquaria de ambassadeurs van hun wilde soortgenoten.

2. Campagne voeren

Naast het informeren en bewust maken van het miljoenenpubliek worden er elke campagne ook grote geldbedragen ingezameld, die door deze dierentuinbezoekers vrijwillig worden gedoneerd aan concrete projecten binnen de EAZA-campagne. De EAZA zet zich jaarlijks in voor een specifiek thema op het gebied van bedreigde diersoorten of bedreigde natuurgebieden. Zo stond 2001 in het teken van de Bushmeatcampagne en in 2018 werden de gericht op het behoud van de Aziatische zangvogels. Naast financiële steun voor natuurbehoud is de vereniging ook actief op politiek gebied om zo wetgeving te beïnvloeden. 

3. Fokprogramma's

Moderne, wetenschappelijk werkende dierentuinen kunnen niet zonder elkaar! Dierenparken halen al lang geen dieren meer uit het wild. Dierenparken dragen tegenwoordig zelf zorg voor het behoud van hun populaties op langere termijn. Vanuit het European Endangered Species Program (EEP) is er in het bijzonder aandacht voor een gezonde populatie van deze bedreigde diersoorten, mogelijk zelfs voor herintroductie. Daarvoor zijn fokprogramma's noodzakelijk, welke vragen om nauwe samenwerking tussen dierenparken.

De vereniging legt tevens richtlijnen vast ten aanzien van bijvoorbeeld de huisvesting van  diersoorten, maar ook de inspanningen die dierentuinen op gebied van duurzaamheid.

Een succesvolle historie

EAZA voert al jarenlang succesvol campagnes. Met zijn allen sta je een stuk sterker dan alleen én bovendien gaat de wet van de grote getallen werken: niet alleen het miljoenpubliek dat alle dierentuinen en aquaria samen bereiken, maar zeker ook de miljoenenopbrengsten die gezamenlijk kunnen worden ingezameld! Er zijn diverse hoopgevende resultaten bereikt. Zo heeft de EAZA Bushmeat Campagne de illegale stroperij van bedreigde diersoorten in Afrika in heel Europa onder de aandacht gebracht. En dankzij de EAZA Ape Campaign is het in Europa tegenwoordig verplicht om op levensmiddelen te vermelden dat zij palmolie bevatten. Deze maatregel draagt bij aan de bescherming van het leefgebied van orang-oetans en gibbons.

Een greep uit de campagnes: