Eén momentje voor een bewuste keuze…

Wij maken gebruik van cookies om jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Wij verzoeken je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze. Lees hoe wij met privacy en cookies omgaan.

EAZA - European Association of Zoos and Aquaria

Koninklijke Burgers 'Zoo heeft de krachten gebundeld met meer dan 300 andere dierentuinen in Europa van de European Association of Zoos and Aquaria (EAZA). Deze internationale vereniging is opgericht in 1992 met als doel samen te werken als Europese dierentuinen op het gebied van onderwijs, onderzoek en natuurbehoud.

Een belangrijke functie van het moderne dierenpark is, naast bewustwording, actief dieren- en natuurbehoud. Naast het opleiden van miljoenen mensen, verzamelt elke campagne ook grote hoeveelheden geld die vrijwilligers doneren aan dierentuinbezoekers voor specifieke EAZA-campagneprojecten.

1. Bewustwording creëren 

Elk jaar organiseert EAZA een biodiversiteitscampagne om het bewustzijn van een urgent natuurprobleem te vergroten. Een belangrijke functie van de moderne dierentuin is het creëren van bewustzijn: ten eerste voor de schoonheid van dieren en de natuur, maar ook voor de noodzaak om dieren en hun leefgebieden actief te beschermen. In de vorm van "recreatie door middel van vrijetijdservaringen" hebben dierentuinbezoekers de mogelijkheid om wilde dieren te zien, te ervaren en te leren. In die zin zijn dieren in dierentuinen en aquaria "ambassadeurs" van hun wilde tegenhangers.

2. Campagnes

Naast het opleiden van miljoenen mensen, verzamelt elke campagne ook grote bedragen die vrijwilligers doneren aan dierentuinbezoekers voor specifieke projecten in een EAZA-campagne. Elk jaar voert EAZA campagnes uit voor een specifiek thema in bedreigde soorten of leefomgevingen. Het jaar 2001 stond bijvoorbeeld in het teken van de Bushmeat-campagne en in 2018 was de campagne gericht op het behoud van Aziatische zangvogels. Naast financiële steun voor instandhoudingsmaatregelen is de vereniging ook politiek actief om wetgevingsprocedures te beïnvloeden in overeenstemming met haar doelstellingen.

3.  Fokprogramma's 

Moderne, wetenschappelijk werkende dierentuinen kunnen niet zonder elkaar! Dierenparken hebben lang dieren uit het wild teruggetrokken. Tegenwoordig zorgen ze zelf voor het behoud van hun bevolking op de lange termijn. In de dierentuinoverschrijdende Europese conserveringsfokprogramma's (EEP's) wordt bijzondere aandacht besteed aan het gezond houden van de populatie van bedreigde diersoorten, zelfs met het doel ze uiteindelijk in het wild vrij te laten. Dit vereist fokprogramma's die een nauwe samenwerking tussen dierentuinen vereisen.

De vereniging stelt ook richtlijnen vast voor de huisvesting van de verschillende diersoorten, maar ook voor het duurzaamheidsbeleid van de dierentuinen.

Succes verhalen

Jarenlang heeft de samenwerking in de EAZA niet alleen de (politieke) invloed van de dierentuinen versterkt, maar ook een positief effect op de gezamenlijke campagnes: de deelnemende dierentuinen en aquaria bereiken een inhoudelijk miljoenenpubliek en verzamelen miljoenen euro's aan dieren- en natuurbescherming! Veel hoopgevende resultaten zijn behaald. De EAZA Bushmeat-campagne heeft bijvoorbeeld in heel Europa de aandacht gevestigd op de illegale jacht op bedreigde soorten in Afrika. En dankzij de grote apencampagne van EAZA is het nu in Europa verplicht palmolie expliciet als ingrediënt in voedsel te noemen. Deze maatregel helpt het leefgebied van orang-oetans en gibbons te beschermen.

We zijn weer open!

Burgers' Zoo is weer geopend! In ons park nemen we verschillende maatregelen om de gepaste afstand van 1,5 meter te kunnen garanderen. Zo hanteren we een maximum aantal bezoekers per dag. Om dit maximum te bewaken, is het noodzakelijk dat alle bezoekers (ook abonnementhouders) op voorhand online toegang tot het park reserveren.