Plek in het dierenrijk

De brilbladneusvleermuis is één van de 1300 soorten vleermuizen. Vleermuizen zijn de enige vliegende zoogdieren en een zeer succesvolle groep. Ze zijn niet alleen bijzonder soortenrijk, maar hebben ook nog een breed ecologisch spectrum en een enorm verspreidingsgebied. Vleermuizen zijn in de evolutie een vrij oude zoogdierengroep. Je zou het niet meteen zeggen, maar ze zijn relatief nauw verwant aan primaten en dus ook aan de mens!

Eigenschappen van de Brilbladneusvleermuis

Bijzonder gedrag

Bijzonder gedrag

Vleermuizen vliegen ’s nachts en hebben daarvoor allerlei aanpassingen. De meest belangrijke: echolocatie! Ze zenden voor mensen niet hoorbare, ultrasone geluiden uit, die tegen voorwerpen weerkaatsen. De grote oren vangen deze teruggekaatste geluidsgolven op en hun hersens verwerken deze info tot een mentale kaart van de omgeving!

Over de voortplanting

Brilbladneusvleermuizen leven in haremgroepen. Ze kunnen twee keer per jaar een jong krijgen, maar in minder goede omstandigheden of bij veel stress kunnen ze hun draagtijd verlengen van vier maanden tot aan zeven maanden toe. Zo’n variabele draagtijd is best bijzonder bij zoogdieren.

Eén met de natuur

Eén met de natuur

Brilbladneusvleermuizen zijn in tegenstelling tot sommige andere vleermuizen niet op één voedselbron gespecialiseerd. Ze eten vooral vruchten, maar lusten ook insecten, pollen en nectar. Kleine vruchten nemen ze graag mee tot aan hun slaapplek. In dat geval verspreiden ze de zaden van de vruchten. Van grote vruchten eten ze direct aan de moederboom; dan heeft het een minder gunstige uitwerking op de zaadverspreiding, tenzij ze heel kleine zaadjes mee inslikken en na een vlucht elders weer uitpoepen.
Als ze pollen eten en nectar drinken, nemen ze vermoedelijk ook wat pollen mee in de beharing rondom hun snuit en dan kunnen ze bijdragen aan de bestuiving van planten. Er is echter geen plantensoort bekend waarvoor brilbladneusvleermuizen de enige en/of belangrijkste bestuivers zijn.

Bedreiging en bescherming

Deze vleermuissoort heeft een groot verspreidingsgebied in Midden-Amerika, het noorden van Zuid-Amerika en op de Antillen. Hij komt in dit gebied ook overal veel voor. De soort is dus niet met uitsterven bedreigd. In dierentuinen plant de soort zich vrij gemakkelijk voort en is een van de meest gehouden soorten vleermuizen.

 

 • <

  <Onbekend >

  >
 • <

  <Niet bedreigd >

  >
 • <

  <Bijna bedreigd >

  >
 • <

  <Kwetsbaar >

  >
 • <

  <Bedreigd >

  >
 • <

  <Ernstig bedreigd >

  >
 • <

  <Uitgestorven in het wild >

  >
 • <

  <Uitgestorven >

  >
De brilbladneusvleermuis in de Bush-Desert tunnel en in de Bush

Brilbladneusvleermuizen leven in de natuur in harems en in vrijgezellengroepen. Daarom is het belangrijk om in de groep een goede geslachtsverhouding te behouden. Na elke jaarlijkse telling van de vleermuizen in het grotverblijf verhuizen telkens een aantal mannetjes naar de Bush. Daar bevindt zich een vrijgezellengroep. Hier zijn ze overdag voor bezoekers niet zichtbaar, maar vervullen hun taak als bestuivers en zaadverspreiders.