Eén momentje voor een bewuste keuze…

Wij maken gebruik van cookies om jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Wij verzoeken je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze. Lees hoe wij met privacy en cookies omgaan.

Zwijnshert
Burgers' Rimba

Zwijnshert

Axis porcinus

Verspreiding Zuid- en Zuidoost Azië
Gewicht vrouwtjes 35 kg, mannetjes 50 kg
Leefwijze solitair of in kleine groepen
Draagtijd 8 maanden
Worpgrootte 1 jong per keer
Leeftijd 15 jaar
Voedsel grassen, bladeren, vruchten
Bedreiging bedreigd
Plek in het dierenrijk

Zwijnsherten zijn evenhoevigen uit de familie van de herten. Ze zijn een vrij kleine hertensoort en zijn vrij zwaar en stevig gebouwd. Opvallend zijn de grote ronde oren. In Burgers’ Zoo leven nog drie andere soorten herten, namelijk lierhert, muntjak en bosrendier.

Bijzonder gedrag

Deze hertensoort dankt zijn bijzondere naam aan de manier van vluchten. Dit doet hij namelijk niet zoals andere hertensoorten door over struiken te springen. Als er gevaar dreigt, lopen zwijnsherten met hun kop naar beneden tussen de takken door weg, net zoals een zwijn dit doet. Daarbij wordt de staart tijdens het vluchten omhoog gehouden, zodat de witte haren goed zichtbaar zijn. Hierdoor worden soortgenoten gewaarschuwd. 

Over de voortplanting

Voor en tijdens het broedseizoen zijn mannelijke zwijnsherten erg agressief naar elkaar. Er vindt geen gevecht plaats, maar de mannetjes dreigen naar elkaar door de kop naar beneden te buigen en met de geweien tegen elkaar te duwen. Een bok kan met meerdere hindes paren. Pasgeboren zwijnsherten worden door hun moeder neergelegd in dichtbegroeid struikgewas, waar ze de eerste dagen verstopt blijven voor gevaar. De moeder komt af en toe langs om te voeden. 

Eén met de natuur

Zwijnsherten leven graag in dichtbegroeide bossen, maar komen ook voor op open plekken, in graslanden en in natte graslanden. Dit hangt af van het jaargetijde en het voedselaanbod. Deze herten eten voornamelijk grassen en bladeren, maar soms ook afgevallen vruchten en bloemen. Hierdoor dragen ze bij aan de verspreiding van zaden. Er wordt door deze soort voornamelijk ’s nachts gegraasd en overdag gerust en herkauwd op een beschutte plek. 

Bedreiging en bescherming

In het natuurlijk verspreidingsgebied worden zwijnsherten bedreigd door het verdwijnen van het leefgebied. Daarnaast vormt de opkomst van invasieve plantensoorten een bedreiging, omdat deze planten de natuurlijke voedselplanten van zwijnsherten verdringen. Ook wordt er door mensen veel op deze hertensoort gejaagd vanwege het smakelijke en vetarme vlees. Eveneens staan zwijnsherten op het menu van tijgers en panters. In Europese dierentuinen wordt er een stamboek bijgehouden van deze soort. 

Wist u dit al?
  • Zwijnsherten zijn op verschillende plekken ingevoerd, zoals op Sri Lanka, in Australië en op Hawaï. Deze populaties zijn daar dus door de mens naartoe gebracht. Op Hawaï planten de herten zich zo goed voort, dat ze een bedreiging vormen voor de inheemse planten.
  • Over het algemeen leven zwijnsherten solitair, maar ze kunnen soms tijdelijke groepen vormen. Dit doen ze alleen als er voldoende voedsel in de omgeving te vinden is.
  • Jonge zwijnsherten worden geboren met lichtgele en crèmekleurige vlekken op hun lichaam. Na ongeveer zes maanden verdwijnen deze vlekken en krijgt het hert de volwassen kleur. 
In het park

In Burgers’ Zoo leven de zwijnsherten samen met andere herten, bantengs  en twee apensoorten op de grote, open vlakte. Het binnenverblijf bevindt zich achter de schermen en is niet toegankelijk voor bezoekers. In tegenstelling tot veel andere hertensoorten zijn zwijnsherten minder alert en schuw. In de Rimba kunnen de dierverzorgers deze hertensoort eenvoudig naar de verblijven achter de schermen leiden, ze zijn veel rustiger dan bijvoorbeeld de lierherten. 

Zwijnshert op social media


Video's van ons YouTube- en Facebookaccount