Plek in het dierenrijk

Gambels kuifwartels zijn een soort uit de familie van de tandkwartels. Deze vogelfamilie lijkt qua lichaamsbouw behoorlijk op onze kwartels in Europa. Daarom heeft de familie die naam gekregen, ook al zijn tandkwartels niet nader verwant aan kwartels. Tanden hebben ze trouwens ook niet, als vogels. Wél hebben ze een gekartelde snavelrand waar ze de naam aan ontlenen. In Burgers’ Zoo kun je meerdere vertegenwoordigers van de fraaie tandkwartels leren kennen; naast de Gambels kuifkwartel ook de montezumakwartel in de Desert en de kuifbobwhite in de Mangrove.

Eigenschappen van de Gambels kuifkwartels

Wist u dit al over Gambels kuifkwartels?

 • Het mannetje is bij deze soort iets groter en de mooie kleuren zijn ook duidelijk feller uitgevallen dan bij het vrouwtje. Dat gekke verenkuifje dat voor hun kop hangt, zie je bij beide geslachten; maar bij het mannetje is het groter.
 • Gambels kuifkwartels zijn hoenders; hun jongen zijn zoals te verwachten nestvlieders.
 • Aan het begin van het broedseizoen beginnen de mannetjes zich territorialer te gedragen. Op een geëxponeerde plek laten ze dan hun opvallende roep horen. Na het broedseizoen is deze vogel echter gezellig. Soms scharrelt hij in losse groepen van tientallen tot meer dan honderd dieren bij elkaar rond.
Over de voortplanting

Over de voortplanting

Op zich schijnen Gambels kuifkwartels monogaam te zijn. Door hun vrij hoge sterfte – te wijten aan de vele vijanden die ze hebben – blijft de relatie echter zelden langer dan één broedseizoen bestand. Ook jaren met gunstige weersomstandigheden blijken juist niet goed voor de relatie tussen zo’n koppel: de hen laat dan wel eens na het uitbroeden van de eieren de jongen bij de vader achter en begint met een ander mannetje aan een tweede legsel.

Eén met de natuur

Eén met de natuur

Het leven in de woestijn vraagt allerlei aanpassingen van kuifkwartels. Als in de zomer de temperaturen het hoog oplopen, rusten ze tussen de middag in de schaduw. Ze gaan ook zuinig om met water: zolang er verse blaadjes of succulenten aanwezig zijn om van te eten, hoeven ze niet te drinken. In de droogste tijd van het jaar blijven Gambels kuifkwartels in de buurt van open water.

Bedreiging en bescherming

Bedreiging en bescherming

Deze soort is niet bedreigd. In Amerika mogen Gambels kuifkwartels worden bejaagd. Hoewel rode lynxen, roofvogels, coyotes en de mens het op de kuifkwartels hebben voorzien, kunnen de populaties door het hoge aantal kuikens snel weer herstellen.

 • <

  <Onbekend >

  >
 • <

  <Niet bedreigd >

  >
 • <

  <Bijna bedreigd >

  >
 • <

  <Kwetsbaar >

  >
 • <

  <Bedreigd >

  >
 • <

  <Ernstig bedreigd >

  >
 • <

  <Uitgestorven in het wild >

  >
 • <

  <Uitgestorven >

  >
De Gambels kuifkwartels in Burgers’ Desert

Deze vogelsoort wordt niet vaak in dierentuinen getoond. Het is wel een bijzonder fraai en grappig vogeltje om te zien; door zijn kuifje en het drukke rondscharrelen. In de lente zie je ook in Burgers’ Desert een haantje op de rotsen staan en imponeren – een schitterend gezicht. In Burgers’ Zoo hebben de Gambels kuifkwartels wel elk jaar nageslacht.