Plek in het dierenrijk

De konijnuil behoort, zoals de naam al zegt, tot de uilen. Deze familie van voornamelijk ’s nachts actieve vogels telt een kleine 200 soorten. Kenmerkend voor uilen zijn de grote, naar voren gerichte ogen en een scherp gehoor. Hoewel uilen vlees eten, zijn ze niet nauw verwant aan roofvogels als arenden of gieren. DNA - onderzoek wijst erop dat ze meer verwant zijn aan koekoeken, toerako’s en kolibries! In Burgers’ Zoo zijn de konijnuilen in de Desert de enige uilensoort in de collectie. Op het natuurlijke, bosrijke terrein van de zoo komen wel diverse wilde, inheemse uilensoorten voor. Maar die ziet de bezoeker overdag normaliter niet!

Eigenschappen van de Konijnuil

Bijzonder gedrag

Bijzonder gedrag

Konijnuilen leven het liefst in open landschappen als prairies en woestijnen. Ze broeden dan ook niet in een boom, maar in een hol onder de grond. Dit hol kunnen ze zelf graven, of ze gebruiken een verlaten hol van konijnen of prairiehonden. Met hun relatief lange benen kunnen ze beter over de grond rennen dan andere uilen.

Wist u dit al over konijnuilen?

 • Konijnuilen hebben een enorm verspreidingsgebied, en hun gedrag is op het lokale klimaat aangepast. De populaties in Zuid-Amerika en de Sonora- en Mojave-woestijn verblijven heel het jaar in hetzelfde gebied. De uilen die echter in de zomer in de noordelijke Verenigde Staten en Canada broeden, brengen daarentegen de winters in Centraal-Amerika door. 
 • Konijnuilen zijn ook overdag veel actief. Desondanks jagen ze het meest in de schemeruren.
 • Het is bij deze soort lastig om het verschil tussen mannetje en vrouwtje te zien. Ze zijn ongeveer even groot, waarbij de mannetjes gemiddeld ietsje langer zijn en de vrouwtjes gemiddeld ietsje zwaarder. In de natuur zijn de mannetjes vaak iets lichter, omdat het vrouwtje onder de grond broedt en het zonlicht de veren van deze uilen verbleekt.
 • Konijnuilen gebruiken een geschikte broedplaats meestal meerdere jaren achter elkaar. Maar de migrerende populaties kiezen vaker ook wel eens voor een nieuwe broedplek. Het zijn de mannetjes in het stel die de keuze voor een broedhol treffen.
 • In sommige gebieden bestaat 90% van het voedsel van konijnuilen uit insecten. In andere gebieden eten ze ook kuikens van bijvoorbeeld de witvleugelduiven, of zelfs zaden en vruchten van cactussen.
Over de voortplanting

Over de voortplanting

Het vrouwtje broedt alleen, het mannetje brengt haar en later ook de jongen voedsel. De eerste veertig dagen blijven jonge konijnuilen onder de grond. Om een mogelijke bedreiger te verjagen, imiteren jonge konijnuilen het geluid van een ratelslang. Dit is een vorm van mimicry met geluid!

Eén met de natuur

Eén met de natuur

Konijnuilen plaatsen graag uitwerpselen van graseters boven hun hol. De mest isoleert niet alleen de ondergrondse bouw, maar trekt ook allerlei insecten aan. Die worden dan weer opgegeten door de uiltjes.

Bedreiging en bescherming

Bedreiging en bescherming

De soort an sich is niet bedreigd in zijn voortbestaan. Maar in sommige delen van zijn verspreidingsgebied, zoals Mexico en Canada, zijn de populaties wel zodanig geslonken dat ze lokaal als bedreigd worden beschouwd. Op regionaal niveau zijn er dus wel allerlei beschermingsmaatregelen getroffen. Aan de andere hand past dit uiltje zich vrij gemakkelijk aan de verstedelijking aan en mijdt het de mens niet. Konijnuilen broeden zelfs of golfplaatsen en in stadsparken. Bovendien profiteren ze Zuid-Amerika van de kap van het regenwoud, omdat daardoor meer open landschappen ontstaan.  

 • <

  <Onbekend >

  >
 • <

  <Niet bedreigd >

  >
 • <

  <Bijna bedreigd >

  >
 • <

  <Kwetsbaar >

  >
 • <

  <Bedreigd >

  >
 • <

  <Ernstig bedreigd >

  >
 • <

  <Uitgestorven in het wild >

  >
 • <

  <Uitgestorven >

  >
De konijnuilen in Burgers’ Desert

De konijnuilen bewonen in Burgers’ Desert een ruime volière, samen met renkoekoeken en soms ook met jongvolwassen Socorroduiven. Dat samenleven verloopt prima. Als ze broeden, worden deze kleine uiltjes wel wat feller. Ze verdedigen dan hun nesthol tegen hun medebewoners, die dan niet meer in de buurt van de ingang mogen komen.

De konijnenuilen in de Desert  graven hun broedholen zelf. In 2019 hebben ze twee keer succesvol gebroed. Het eerste stel jongen zat in een hol onder een grote agaveplant, vlakbij de kijkruit voor bezoekers. Voor de tweede broedronde hebben de uiltjes een nieuw hol gegraven, juist helemaal achterin het verblijf.