Mexicaanse nonpareil

De Mexicaanse nonpareil of purpergors is een zangvogel en daarmee een onderdeel van de allergrootste vogelgroep (meer dan 6500 soorten)! Binnen de groep van de zangvogels vallen ze onder de kleurvinken. In Burgers’ Zoo zijn de andere zangvogels uit deze groep, zoals de rode kardinaal, de ultramarijnbisschop en de gele kernbijter in Burgers’ Desert, zijn nauwste familie.

Eigenschappen van de Mexicaanse nonpareil

Bijzonder gedrag

Bijzonder gedrag

Het mannetje kan erg mooi en zuiver zingen. De zang is ook de makkelijkste manier om zo’n vogeltje te spotten, want het gedraagt zich over het algemeen schuw en blijft graag in het struikgewas verstopt. Maar als het broedseizoen aanbreekt, gedragen de Mexicaanse nonpareils zich territoriaal en dan gaat het mannetje vanaf een opvallendere plek zingen. En als het vogeltje eenmaal gespot is, is het niet lastig om te determineren om welke soort het gaat: de kleurencombinatie bij de mannelijke vogel is uniek!

Wist u dit al over Mexicaanse nonpareils?

 • Het mannetje van deze soort behoort tot de meest kleurrijke zangvogelsoorten op aarde. Daar verwijst ook hun naam naar! Die naam afgeleid van het Franse ‘non pareil’= ‘geen gelijke’. De felblauwe kop, rode buik en groen met geel gevlekte rug zijn inderdaad vrij uniek te noemen! Het vrouwtje is veel onopvallender; bruin met een tintje groengeel.
 • Als je zijn snavel bekijkt, denk je bij de nonpareil vooral aan een zaadeter, maar hij neemt naar verhouding ook veel insecten tot zich. En dat niet alleen maar tijdens het broedseizoen, wanneer er jongen moeten worden gevoerd en de meeste zangvogels het hebben voorzien op eiwitrijke insecten.
 • Er is waargenomen dat Mexicaanse nonpareils wel eens prooidiertjes uit spinnenwebben pakken!
 • De glanskoevogel, net als de Europese koekoek een broedparasiet, legt best vaak zijn ei in het nest van de nonpareil. Dat is flink werken voor het vrouwtje, want dat vreemde kroost is een stuk groter dan haar eigen jongen!
Over de voortplanting

Over de voortplanting

Het vrouwtje bebroedt de eieren alleen, en voert de jongen in de eerste twee weken ook alleen. Dan verlaten de jongen het nest en nemen beide ouders de zorg op zich. Het vrouwtje kan al een maand na het eerste legsel al weer aan een nieuwe broedronde beginnen.

Eén met de natuur

Eén met de natuur

De winters brengen de Mexicaanse nonpareils in Florida, de Caraïbische eilanden en Midden-Amerika door. Voor het broeden vliegen ze in de lente naar het zuidelijke deel van het Midden en oosten van de Verenigde Staten. Het is dus een trekvogeltje!

Bedreiging en bescherming

Bedreiging en bescherming

Deze soort wordt om haar mooie zang en fraai uiterlijk best vaak als kooivogel gehouden. Ook in Nederland zijn er particulieren die deze soort houden en kweken. Vanuit Midden-Amerika worden echter helaas ook nog steeds op vrij grote schaal purpergorzen verhandeld, die in het wild gevangen zijn. De soort is momenteel niet bedreigd.

 • <

  <Onbekend >

  >
 • <

  <Niet bedreigd >

  >
 • <

  <Bijna bedreigd >

  >
 • <

  <Kwetsbaar >

  >
 • <

  <Bedreigd >

  >
 • <

  <Ernstig bedreigd >

  >
 • <

  <Uitgestorven in het wild >

  >
 • <

  <Uitgestorven >

  >
De Mexicaanse nonpareil in Burgers’ Desert

Dit vogeltje zal zich niet heel makkelijk showen, dus het is goed speuren geblazen voor diegene die hem in de Arnhemse rotswoestijn wil spotten!